Τρίτη 28 Ιουλίου 2015

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΑΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ...ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ ΛΈΓΕΤΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
  (γιὰ τὴν ἀντιγραφή,
μητροπ. Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος)


ΥΠΟΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ...
 Ὁ διθυραμβικὸς ποιητὴς Φιλόξενος σὲ συμπόσιο τοῦ τυρράννου τῶν Συρακουσῶν Διονυσίου τοῦ πρεσβυτέρου, ρωτήθηκε νὰ πεῖ τὴ γνώμη του γιὰ ἕνα ποίημα τοῦ ἄρχοντος. Καίτοι εἶχαν προηγηθεῖ κολακευτικὲς γνώμες πολλῶν ἄλλων, ὁ Φιλόξενος  εἶπε ὅτι τὸ ποίημα ἦταν γιὰ τὴν πυρά. Ἔξαλλος ὁ τύραννος διέταξε νὰ τὸν φυλακίσουν «εἰς τὰ λατομεῖα», μιὰ φρικτὴ φυλακή. Μετὰ πάροδο χρόνου, ὁ Διονύσιος ἔστειλε καὶ ἔφεραν τὸν Φιλόξενο καὶ πάλι σὲ συμπόσιον, ὅπου ἀπήγγειλε  νέο ποίημά του καὶ ζήτησε ξανὰ τὴ γνώμη του. Καὶ ὁ ποιητὴς ἀπάντησε: «ἐπαναγαγέτωσάν με εἰς λατομεῖα» (ἂς μὲ ξαναγυρίσουν πάλι στὰ λατομεῖα).


ΠΑΛΙΝΩΔΟΥΜΕ...
Ὁ ὀνομαστὸς σικελός ποιητὴς τοῦ στ’ αἰῶνα Στησίχορος εἶχε γράψει μιὰ ὠδή, ὅπου σατύριζε τὴν περιβόητη καὶ περικαλλῆ Ἑλένη, τὴν αἰτία τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου: "ἐσὺ φταῖς ποὺ ἔφυγες ἀπὸ τὴ Σπάρτη μὲ τὸν Πάρι, γιὰ σένα ἔγινε ὁ 10ετὴς πόλεμος, ἐξαιτίας σου πέθαναν τόσοι ἄνδρες" κ.ἄ.
Ὅμως ἡ Ἑλένη στὸ μεταξὺ εἶχε γίνει ἠμιθεὰ στὸν Ὄλυμπο, θύμωσε μὲ τὴν ὑβριστικὴ ὠδὴ, παρακάλεσε τὸν Δία καὶ ἐκεῖνος τύφλωσε τὸν Στησίχορο. Τότε ὁ ποιητής, γιὰ νὰ βρεῖ ξανὰ τὸ φῶς του ἔγραψε μιὰ "ἄλλην ὠδή" - "πάλιν-ὠδή" - «παλιν-ωδία», ὅπου ἐγκωμίαζε τὴν γυναῖκα τοῦ Μενελάου: "ποτὲ δὲ ἔφυγες ἀπὸ τὴ Σπάρτη μὲ τὸν Πάρι, κανένας πόλεμος δὲν ἔγινε γιὰ σένα, κανένας δὲν πέθανε γιὰ σένα" κ.α. Τότε ὁ Δίας τοῦ ξαναέδωσε το φῶς του καὶ ὁ ποιητὴς ἀνέβλεψε!

ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΑΣΤΕ...
 Ὁ Μέγας Ναπολέων τὸ 1815, ἐξόριστος στὸ νησὶ Ἔλβα, κατόρθωσε νὰ ἀποδράσει. Ἦρθε στὴ Γαλλία καὶ τὴ διέσχισε σὰν σίφουνας. Τότε οἱ ἐφημερίδες τοῦ Παρισιοῦ, γιὰ νὰ παρουσιάσουν τὰ γεγονότα, χρησιμοποίησαν τοὺς παρακάτω τίτλους:
Τὴν πρώτη ἡμέρα: «Τὸ Κορσικὸ Τέρας ἀποβιβάστηκε στὸν Κόλπο τοῦ Ζουὰν».
Τὴν δεύτερη: «Ὁ Καννίβαλος κατευθύνεται στὸ Γκράς».
Τὴν τρίτη: «Ὁ Σφετεριστής κατέλαβε τὴν Γρενόβλη».
Τὴν τέταρτη: «Ὁ Βοναπάρτης μπῆκε στὴ Λυών».
Τὴν πέμπτη: «Ὁ Ναπολέων βαδίζει πρὸς τὸ Φονταινεμπλώ».
Τὴν ἕκτη: «Ἡ αὐτοκρατορική μεγαλειότης του ἀναμένεται αὔριο στὰ ἀνάκτορα τῶν Παρισίων».
Τὴν ἑβδόμη: «Ζήτω ὁ Αὐτοκράτωρ»!

ΑΠΕΚΔΥΟΜΑΣΤΕ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΜΑΣ...
Κάποτε ὁ γνωστὸς δημαγωγὸς Δημοκράτης ἐξ  Ἀφιδνῶν, προέτρεψε τοὺς Ἀθηναίους νὰ λάβουν μέρος στὴ μάχη τῆς Χαιρώνειας.  Ἐκεῖ συνετρίβησαν ἀπὸ τὸν βασιλιᾶ Φίλιππο.  Ὅταν οἱ Ἀθηναῖοι  γύρισαν στὴν Ἀθήνα, κατηγόρησαν τὸν Δημοκράτη ποὺ τοὺς "παρέσυρε" στὴν καταστροφὴ καὶ τὸν ἔσυραν σὲ δίκη. Ἐκεῖ ὁ δημαγωγὸς   ἀπάντησε:
- Ποτὲ δὲν πίστευα ὅτι ἡ πόλη μου ἔχει φτάσει σὲ τέτοιο κατάντημα, ὥστε νὰ πεισθεῖ ἀπὸ τὶς δικές μου συμβουλές!
- See more at: http://www.imalex.gr/5DD13EC3.el.aspx#sthash.8SQI4HQ0.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου