Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015

E, ΨΙΤ ΙΕΡΆΡΧΕΣ...ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ...ΠΑΠΑΔΕΣ...ΚΑΝΤΗΝΑΛΑΥΤΕΣ...ΑΡΠΑΞΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑΣΤΟΥΡΑ ΣΑΣ και κόψτε τα Κύριε Ελέησον... ΚΑΙ ΕΛΕΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ!


ΠΡΟΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Σεβαστοί Ηγέτες της Θρησκείας μας:

Αφορμή του παρόντος άρθρου έδωσε ο λόγος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ όπως αυτός μετεδόθη από την ΕΡΤ2 & ΕΡΤ3 την Κυριακή 12 Ιουλίου  2015 από τη Θεσσαλονίκη.
Την Κυριακή των Αγίων Πάντων , αναγιγνώσκεται εις τας Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, η Αποστολική περικοπή,
« Προς Εβραίους επιστολή Παύλου το Ανάγνωσμα».
Η επιστολή αυτή περιγράφει τους αγώνες των Αγίων της Εκκλησίας μας, ως εξής.
«Οι διά πίστεως κατηγωνίσαντο Βασιλείας, ειργάσαντο δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμιν πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγενήθησαν ισχυροί εν πολέμω, παρεμβολάς έκλιναν αλλοτρίων.
Άλλοι δε ετυμπανίσθησαν, ου προσδεξάμενοι την απολύτρωσιν, ίνα κρείττονος αναστάσεως τύχωσιν.
Έτεροι δε εμπαιγμών και μαστίγων πείραν έλαβον, έτι δε δεσμών και φυλακής.
Ελιθάσθησαν, επρίσθησαν, επειράσθησαν, εν φόνω μαχαίρας απέθανον.
Περιήλθον εν μηλωταίς, εν αιγείοις δέρμασιν, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ων ουκ ην άξιος ο κόσμος.
Εν ερημίαις πλανώμενοι και όρεσι και σπηλαίοις, και ταις οπαίς της Γης.
Και ούτοι πάντες μαρυρηθέντες διά της πίστεως»..................
Οι πιστοί της Ορθοδοξίας, επί τω ακούσματι αυτών των λόγων, αγώνων και θυσιών των Αγίων της Ορθοδοξίας, διερωτώνται,
 «Υμείς οι Ταγοί της Ορθοδοξίας, τι πράττετε σήμερον»;;;;
Ευρισκόμενοι εν όψει των σημερινών τραγικών στιγμών της πατρίδος, «Υμείς αγρόν αγοράσατε»,  λέει το Ευαγγέλιον.
Περιορίζεστε στα Εκκλησιαστικά διοικητικά σας καθήκοντα, και σε έναν Θρησκευτικόν Ευαγγελικόν λόγον από τον δεσποτικόν θρόνον, κατά τας Ιεράς Λειτουργίας και Τελετάς, και «Από  κεί  πάν  κι’ άλλοι»...........λέει ο Λαός.
Παραμένετε σιωπηλοί στα οικονομικά εγκλήματα που κάνει κατά του Ελληνικού Λαού, η παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία του παγκόσμιου Ηγεμώνα τραπεζίτη Μαρκήσιου Βαρώνου & Κόμη ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
Πρέπει σαν τον Παπαφλέσσα – επαναστατικώ δικαίω- να ξεσηκώσετε το Λαό εναντίον των Φαρισαίων Παντοκρατόρων δανειστών-δυναστών κατακτητών.
Ταύτα σήμερον πράττετε  ίνα απολαμβάνετε της ευνοίας των Περιούσιων Κοσμοκρατόρων, και Παντοκρατόρων, της Σιωνιστικής Νέας Τάξης Πραγμάτων, ενώ ο Λαός οδυνάται!!!
Οι Περιούσιοι Σιωνιστές Φαρισαίοι Κοσμοκράτορες είναι οι σημερινοί σταυρωτές του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και Υμείς τους υπηρετείτε ίνα τύχετε υψηλών αξιωμάτων της Ορθοδοξίας.
Πας  Αρχιερεύς, εξ ανθρώπων λαμβανόμενος, επιδιώκει το αξίωμα του προκαθημένου της Ορθοδοξίας, ή του προκαθημένου της Εκκλησίας της Ελλάδος, επιζητεί να απολαμβάνει της ευνοίας του άρχοντα και ηγεμώνα Φαρισαίου της Ν.Τ.Π. και Σιωνιστικής Παγκοσμιοποίησης.
Οι Περιούσιοι Φαρισαίοι Κοσμοκράτορες Παγκοσμιοποιητές δολοφόνησαν τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, κατά τας γραφάς, και έβαλαν στη θέση έναν άφωνο ιχθύ.
Αυτών των δολοφόνων των Λαών, την εύνοια φιλοδοξείτε;;;
Σήμερα παίρνουμε δάνειο για να πληρώσουμε το χρέος που οι επιτροπές ελέγχου το βγάζουν παράνομο και επαχθές.
Κάποιος πρέπει να τα εξηγήσει αυτά στο Λαό. Από τους πολιτικούς μην περιμένετε. Ιδίως από Ν.Δ. – Ποτάμι- ΠΑΣΟΚ. Αυτοί είναι υπάλληλοι, πιόνια, και μαριονέτες του Ηγεμώνα Βαρώνου & Μαρκήσιου προέδρου ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
Είναι ντροπή για την Ευρώπη η εκστρατεία εκφοβισμού της Ελλάδος. Σας θέλουμε μέσα στις κεντρικές πλατείες των πόλεων να εμψυχώσετε τους Έλληνες, όπως έκανε ο Μακαριστός Χριστόδουλος. Από τον Ιερώνυμο μην περιμένετε τίποτα..................
Νομίζετε ότι είναι προσωπική επιτυχία να επιτύχετε την εύνοια και συμπάθεια του Περιούσιου Φαρισαίου προέδρου
ΡΟΤΣΙΛΝΤ, για αναρρίχηση σε υψηλότερα αξιώματα, ενώ είναι εθνική καταισχύνη η επαφή με τον εχθρό!!!
Μόνον οι εφιάλτες κάνουν επαφή με τον εχθρό της πατρίδος, και ο ηγεμών ΡΟΤΣΙΛΝΤ είναι εχθρός της Ελλάδος!!!!!!! 
Εάν κάνετε αυτοκριτική των αγώνων σας,  θα βρείτε ότι είναι εθνικά και πατριωτικά ελλιποβαρείς.
«Εμέ μιμείσθε» είπεν ο Αρχηγός της πίστεως.
Μιμείσθε των Αγίων της πίστεως, ίνα απολαύσητε της επουρανίου βασιλείας, και ίνα μείνει το όνομά σας στην Ιστορίαν. Θρησκευτική και Εθνική Ιστορία, σαν του Παπαφλέσσα, του Αθανάσιου Διάκου, του Πατροκοσμά, του Αγίου Παϊσίου, και άλλων Αγίων αγωνιστών  πίστεως και πατρίδος. Στις εκκλησίες ψάλλετε, «Εν τω ιερώ αγώνι, υπέρ πίστεως και πατρίδος, πεσόντων αδελφών ημών, αιωνία η μνήμη». Τα λόγια αυτά να τα κάνετε πράξη, μην τα περιμένετε όλα από εμάς τους λαϊκούς. Η Σιωνιστική  σκλαβιά του βαρώνου ΡΟΤΣΙΛΝΤ θα εύρει και εσάς τους ανώτατους κληρικούς, και όλον τον κλήρον.
Θα μου πείτε, «Μα, είμαστε προβεβηκότες εις ηλικίαν».
Υπάρχουν και οι νέοι Μητροπολίτες, οι οποίοι υπόπτως σιωπούν. Είναι στην υπηρεσίαν του παγκόσμιου Ηγεμώνα. Οι νεαροί  Δεσποτάδες παρέδωσαν την ψυχή τους στον Ιουδαίο-Φαρισαίο σταυρωτή του Ιησού ΡΟΤΣΙΛΝΤ, για να γίνουν Μητροπολίτες και Αρχιεπίσκοποι.
Ο πατριωτικός λόγος Σας μας αρκεί. Όχι «σφάξε με αγά μου να αγιάσω». Όχι υποτέλεια σαν τους πολιτικούς.
Ο νέος κατακτητής λέγεται «Περιούσιοι» τραπεζίτες δανειστές του παγκόσμιου Ηγεμώνα.
Οι Περιούσιοι Ευρωπαίοι δεν είναι εταίροι και σύμμαχοι, είναι σε λέσχες με Σατανάδες.
Αυτό είναι σκλαβιά, να τρώς «σφαλιάρες» από Σλοβάκο, Εσθονό, Λετονό, Λιθουανό, Σλοβένο, και να μη μιλάς..........
Άγιοι  Πατέρες,
Εθνική υπόσταση και αξιοπρέπεια δεν έχετε;;;;
Η Ορθοδοξία δεν επιβιώνει χωρίς την Ελλάδα.
Κύμματα Μουσουλμάνων Ισλαμιστών λαθρομεταναστών εισβολέων κατακλύζει τη πατρίδα μας.
Επιχειρείται Ισλαμοποίηση της Ελλάδος, από τη Παγκόσμια Σιωνιστική Δικτατορία των Περιούσιων Μεγιστάνων τραπεζιτών του ΡΟΤΣΙΛΝΤ.
Ταυτόχρονα στέλνουν σαν μετανάστες την νεολαία των Ελλήνων στις πρωτεύουσες της Σιωνιστικής Ε.Ε. και στις Σιωνιστικές Η.Π.Α. των ΑμερικανοΕβραίων.
Ο Περιούσιος Ηγεμών ΡΟΤΣΙΛΝΤ, θέλει να καταστρέψει την Ελλάδα, για να πετύχει τη παγκόσμια Δικτατορία.
Εμπόδιο στα σχέδιά του είναι η Ελλάς, και οι Έλληνες.
Όποιος γενναίος πατριώτης Πρωθυπουργός αντιστέκεται στα σχέδιά του, τον απειλεί με δολοφονία.
Μαζί με την Ελλάδα, θα σβήσετε και Εσείς, η Ορθοδοξία.
Οι Σιωνιστές πολιτικοί της Ε.Ε. - πιόνια και μαριονέτες του ηγεμώνα ΡΟΤΣΙΛΝΤ,  στίβουν την Ελλάδα κατά τις διαπραγματεύσεις. Έχουν λάβει εντολές από τον Ηγεμώνα «περιούσιο» ΡΟΤΣΙΛΝΤ,  να πιούνε το αίμα των Ελλήνων.
Οι «περιούσιοι» πάντα πίνουν το αίμα των λαών της Γης.
Τορπίλισαν τη νέα συμφωνία, αιτούντες και νέο αίμα.
Ο  Σόϊμπλε είναι μαριονέτα των Φαρισαίων δανειστών. Εκτελεί ότι διαταχθεί από τον Ηγεμώνα Κόμη ΡΟΤΣΙΛΝΤ!!
Η Σιωνιστική Ευρωπαϊκή Ένωση των Περιούσιων δανειστών, στραγγαλίζει την Ελλάδα, και Υμείς, «μη θίξουμε το Ευρώ», λες και με το Ευρώ μεγαλώσατε και μεγαλουργήσατε!!! Το ευρώ είναι το νόμισμα του Περιούσιου Ηγεμώνα  ΡΟΤΣΙΛΝΤ και των δανειστών τραπεζιτών!!!.
Η συνεργασία των Σιωνιστικών κομμάτων Ν.Δ.-ποτάμι-ΠΑΣΟΚ, με τη κυβέρνηση, που ανέφερε ο Παναγιώτατος Θεσσαλονίκης, είναι εκ του πονηρού, για νέα μέτρα, για νέα λιτότητα, για να πιούν πιο πολύ αίμα του Λαού οι Περιούσιοι Φαρισαίοι δανειστές-δυνάστες του Ηγεμώνα ΡΟΤΣΙΛΝΤ!!!
Οι Περιούσιοι δανειστές απειλούν την Ελλάδα με βομβαρδισμό, ( Σαν τη Σερβία), σε περίπτωση που δεν λάβουν πίσω τα χρήματά τους. Πίνουν το αίμα των Λαών!!!
Αδιαφορούν αν το χρέος είναι παράνομο & επονείδιστον!!!
Μη θησαυρίζετε θησαυρούς, (Ευρώ & Χρυσό), επί της Γης.!!!
Έχετε καταντήσει ανώτατοι Θρησκευτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, στην υπηρεσία του Περιούσιου Ηγεμώνα ΡΟΤΣΙΛΝΤ, υπό τας ευλογίας του προκαθημένου Καϊάφα.
Ο προκαθήμενος είναι, «ότι διατάξουν οι Περιούσιοι, Φαρισαίοι, Ηγεμώνες, Μεγιστάνες, και Ολιγάρχες της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας».
Όύτω γίνεται η Πατρίς αποικία και προτεκτοράτο των Περιούσιων Κοσμοκρατόρων, Επικυρίαρχων της Γης.
Ομοιάζεται σαν κάτοικοι ενός άλλου πλανήτη. Απέχετε από τα κοινά. Αδιαφορείτε για τα κοινά γεγονότα, λες και εσείς δεν θα καταστραφείτε.
Μόνον ο Παναγιώτατος Θεσσαλονίκης κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΣ αγωνίζεται με το Θείον κήρυγμα.
Οι Περιούσιοι Ευρωπαίοι πολιτικοί - πιόνια και μαριονέτες του Φαρισαίου ηγεμώνα- έχουν λάβει εντολές από τον ηγεμώνα να απορρίπτουν όλες τις Ελληνικές προτάσεις, ώστε η χώρα να οδηγηθεί σε χρεοκοπία, και ούτω ο ηγεμών να κατάσχει τη πατρίδα μας, με αφορμή αδυναμία αποπληρωμής του παράνομου και τεχνητού χρέους.
Οι «Έλληνες» Περιούσιοι τραπεζίτες έστειλαν όλες τις καταθέσεις των Ελλήνων στο αφεντικό τους, στον ηγεμώνα Φαρισαίο ΡΟΤΣΙΛΝΤ, γιαυτό σήμερα δεν έχουν να πληρώσουν συντάξεις.
Τις τράπεζες έκλεισαν οι Φαρισαίοι Περιούσιοι Ευρωπαίοι τραπεζίτες, κλείνοντας τη ρευστότητα.
Ενώπιον αυτής της καταστάσεως εσείς παραμένετε «ταπί & ψύχραιμοι», σιωπηλοί και αδιάφοροι.  
Σήμερα ζήσαμε την προδοσία του ΟΧΙ του Ελληνικού Λαού.
Το  ΟΧΙ  δεν έγινε  για τους εφιάλτες της Ορθοδοξίας.
Εντύπωση προκαλεί η επί 6μηνον ύποπτη σιωπή για τις ανακαλύψεις των Μακεδονικών Αρχαιοτήτων της Αμφιπόλεως,  για τον τάφον του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Ο Ηγεμών ΡΟΤΣΙΛΝΤ τρέμει μήπως ανακαλυφθεί στην Αμφίπολη ο τάφος του Μ. Αλεξάνδρου, και καταστραφούν τα δόλια σχέδιά του κατά της Ελλάδος.
Η πατρίς αναμένει τους  αγώνες  Σας.
Ο κύριος  Πρωθυπουργός,
1.- Να πάρει πίσω τη συμφωνία-Μνημόνιο που συνήψεν με τους Περιούσιους Ιουδαίους & Φαρισαίους της Ε.Ε.
2.- Να διαγράψει μονομερώς το παράνομο, επονείδιστον, & επαχθές  χρέος, το οποίον μας φόρτωσαν οι ισχυροί της Γης.
3.- Να σεβασθεί το ΟΧΙ του Λαού, για νέα μέτρα-λιτότητα.
4.- Να πεί ΟΧΙ στους εφιάλτες βουλευτές της Αντιπολίτευσης και ΟΧΙ να επιζητά τη ψήφο τους για συμφωνία.
5.- Να πεί ΟΧΙ στην υποθήκευση του Εθνικού & Ορυκτού πλούτου, που ζητάνε οι δανειστές-δυνάστες.
6.- Να παραχωρήσει βάσεις στους Ρώσους στο Αιγαίο, με αντάλλαγμα την Εθνική μας ακεραιότητα, και κυριαρχία.
7.- Να επιστρέψει στο Εθνικό μας νόμισμα, ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΧΡΕΟΣ, διότι με το ευρώ καταστραφήκαμε.
ΟΥΤΩΣ  Ή  ΑΛΛΩΣ  ΧΑΜΕΝΟΙ  ΕΙΜΑΣΤΕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
«Ο πνιγμένος από τα μαλλιά πιάνεται» λέει ο Λαός.
ΝΥΝ  ΥΠΕΡ  ΠΑΝΤΩΝ  Ο  ΑΓΩΝ!!!!!!!!!!
Επί τούτοις διατελώ,  
    Μετά  Σεβασμού
                                        ΑΝΤΩΝΗΣ  ΓΡΥΠΑΙΟΣ
                                Διεθνολόγος- Αρθρογράφος  ΜΜΕ

 ΠΗΓΗ: http://www.newsalamina.net/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου