Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015

ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΛΕΤΕ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ..ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ...


ΖΗΤΟΥΝ ΤΗ ΜΗ ΨΗΦΙΣΗ Η ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ

Παρέμβαση για το σύμφωνο συμβίωσης από το Αγιο Ορος

Επιστολή προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, με την οποία ζητείται η μη ψήφιση και η έστω προσωρινή απόσυρση της ρύθμισης για το σύμφωνο συμβίωσης ομοφύλων, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ενδελεχούς διαβούλευσης και επαρκούς έκφρασης της βούλησης όλου του λαού «δια τόσο σοβαρά θέματα, ως ο θεσμός της οικογενείας», έστειλε η Ιερά Κοινότητα του Αγίου 'Όρους.

Παρέμβαση για το σύμφωνο συμβίωσης από το Αγιο Ορος
Στην επιστολή εκφράζεται η «ανησυχίαν του Αγίου Όρους δια την απειλουμένην εκτροπήν (δια νόμου πλέον) από τας αρχάς και αξίας που συνιστούν την ταυτότητα και τας ρίζας της Ορθοδόξου Παραδόσεως και του πολιτισμού μας».  

«Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, σεβόμεθα βαθύτατα τας προσωπικάς επιλογάς του κάθε ανθρώπου, και το δικαίωμά του να θέτη τον εαυτόν του είτε εντός είτε εκτός της Εκκλησίας, διότι πιστεύομε ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παραβιάζη το θεόσδοτον αγαθόν της ελευθερίας του ατόμου» αναφέρει η επιστολή και συνεχίζει :
«Ωστόσο είναι σαφώς ξένον προς τα ήθη του λαού μας και ιδιαιτέρως προκλητικόν προς την ελληνικήν κοινωνίαν, να αφήνεται να εννοηθή ότι το «ομόφυλον ζεύγος» είναι δυνατόν να θεωρήται ως οικογένεια, με όλας τας εντεύθεν νομικάς και κοινωνικάς συνεπείας, ως η υιοθεσία τέκνων κλπ.».
 
Στη συνέχεια της επιστολής απευθύνεται έκκληση «να μη προχωρήσετε εις την ψήφισιν του εν λόγω νομοσχεδίου, παραμονάς μάλιστα της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων» και τονίζεται: «Ίσως μία προς ώρας απόσυρσίς του, θα έδιδε τον απαιτούμενον χρόνον δια την ενδελεχή διαβούλευσίν του και την δυνατότητα να εκφρασθή επαρκώς η βούλησις του εντίμου ελληνικού λαού δια τόσον σοβαρά θέματα, ως ο θεσμός της οικογενείας».
 
Όπως αναφέρεται στο κείμενο, η «θερμή παράκλησις» διαβιβάζεται και στα κόμματα και στους βουλευτές, με την προσδοκία να συμβάλλουν στην «αποτροπήν της "επείγουσας" ταυτής νομοθέτησεως».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου