Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΝΑΟ...


«Ἀη πρώτη τοῦ μηνὸς» μία ἑλληνορθόδοξη ἐκκλησία γιὰ τοὺς… μουσουλμάνους Τούρκους

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης, 
Δημοσιογράφος-Τουρκολόγος
Κλειδιὰ ποὺ ἔχουν στὴν κεφαλὴ 
τοὺς ἕνα σταυρό, εἶναι μερικὰ 
ἐνδεικτικὰ ἀφιερώματα τῶν Τούρκων 
μουσουλμάνων ποὺ πηγαίνουν νὰ… 
προσευχηθοῦν στὴν  ἑλληνορθόδοξη 
ἐκκλησία τῆς Παναγίας, στὴ κεντρικὴ 
περιοχὴ τοῦ Ούνκαπανι, στὴν 
Κωνσταντινούπολη. 
Πράγματι, τὸ ἐκπληκτικὸ αὐτὸ 
γεγονὸς τῆς ἀθρόας 
προσέλευσης τῶν μουσουλμάνων 
Τούρκων γιὰ νὰ προσευχηθοῦν στὴν 
ἑλληνορθόδοξη ἐκκλησία ἔχει 
προβληθεῖ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν τουρκικὸ 
τύπο καὶ μάλιστα σὲ ἐφημερίδες 
μεγάλης κυκλοφορίας ὅπως ἡ Sabah καὶ ἡ  Star. Μάλιστα ἡ ἐφημερία Sabah
 ἔχει ἀποκαλέσει  χαρακτηριστικὰ τὴν ἑλληνικὴ ἐκκλησία σάν, «Πόρτα τῆς
 Ἐλπίδας». Ἐδῶ καὶ καιρό, ὅπως ἀποκάλυπτε ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα, ἡ ἐκκλησία αὐτὴ ἔχει γίνει τόπος προσέλευσης καὶ προσκυνήματος τῶν Τούρκων μουσουλμάνων, 
οἱ ὁποῖοι μάλιστα τὴν ἔχουν δώσει καὶ δικό τους ὄνομα  ἀποκαλώντας τῆς 
«Ay Bir», δηλαδὴ ὁ «Ἀϊ Πρώτης», ἐξ αἰτίας τῆς μεγάλης προσέλευσης ποὺ 
γίνετε στὴν ἐκκλησία τῆς Πανάγιας κάθε πρώτη του μηνός. Ἡ προσέλευση αὐτὴ 
γίνεται ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ θρησκευτικὸ χαρακτήρα ποὺ ἔχει ὁ μήνας γιὰ....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου