Τετάρτη 4 Μαΐου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ... ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΙ!

ΠΑΝΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΩΣ ΕΘΝΟΣ!!!

Γράφει:
Ο Θανάσης Τσόκας
Μαθηματικός – Ερευνητής
e-mailtsokasmath@gmail.com

Φίλοι της Ρωμιοσύνης, Αγαπητοί!

Με την ιδιότητά μου, ως Μαθηματικού – Ερευνητή και με τη βοήθεια και τη φώτιση ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ, μελετώ εδώ και μια δεκαπενταετία,  το πολύ σπουδαίο λεξαριθμικό έργο, του διακεκριμένου επιστήμονα και ιδιαιτέρου συναδέλφου μου, Κυρίου Ελευθέριου Αργυρόπουλου.

Αυτή, η πολυετής έρευνά μου, πάνω στο εν λόγω λεξαριθμικό έργο, με έχει οδηγήσει, σε ένα συγκλονιστικό συμπέρασμα!

Αυτό το συμπέρασμα είναι το εξής:

Η Αρχαία Ελληνική γλώσσα, είναι ένα ΘΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ !!!

Αυτή λοιπόν, η Θεϊκή Αρχαία γλώσσα μας, με τη βοήθεια πάντα των λεξαρίθμων:

·       Μας επιβεβαιώνει: Ό,τι μας λέει η Ορθόδοξη Χριστιανική θρησκεία μας.

·       Μας Επιβεβαιώνει: Οποιοδήποτε νόμο και οποιοδήποτε ιστορικό γεγονός

·       Μας υπολογίζει: Με μεγάλη ακρίβεια διάφορες μαθηματικές σταθερές και μας επαληθεύει μαθηματικά θεωρήματα (Πυθαγόρειο Θεώρημα, κ.λ.π.)

Βέβαια, Φίλοι μου, πολλοί από εσάς, ευλόγως θα διερωτηθείτε:
 Για ποιους λεξάριθμους και για ποιες λεξαριθμικές επιβεβαιώσειςτης Αρχαίας μας γλώσσας, μας μιλάει ο κύριος καθηγητής, όταν για εμάς, η έννοια του λεξαρίθμου, είναι μια άγνωστη έννοια;

Και επειδή έχετε απόλυτο δίκαιο, σπεύδω ευθύς αμέσως να σας εξηγήσω, την έννοια του λεξαρίθμου.

Φίλοι μου

Στο Αρχαίο σύστημα αρίθμησης, τα γράμματα της Ελληνικής γλώσσας, παίρνουν τις παρακάτω αριθμητικές τιμές:

                    I.        Α=1, Β=2, Γ=3, Δ=4, Ε=5, S’=6 (Στίγμα), Ζ=7, Η=8, Θ=9

                  II.        I=10, Κ=20, Λ=30, Μ=40, Ν=50, Ξ=60, Ο=70, Π=80,Q=90 (Κόππα)

               III.        Ρ=100, Σ=200, Τ= 300, Υ=400, Φ=500, Χ=600, Ψ=700, Ω= 800, =900 (Σαμπί)

Οπότε, μιας οποιασδήποτε λέξης ή μιας οποιασδήποτε φράσης, εάν προσθέσουμε τους αντίστοιχους αριθμούς των γραμμάτων της, θα προκύψει ένα τελικό άθροισμα (ένας τελικός αριθμός), που το λέμε ΛΕΞΑΡΙΘΜΟ της λέξης ή της φράσης (αντίστοιχα).

Από περιέργεια, Φίλοι μου, ας δούμε ποιος είναι ο λεξάριθμος,της φράσης: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑ.

Σύμφωνα με το Αρχαίο μας, σύστημα Αρίθμησης, τα γράμματα της φράσης: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑ, έχουν τις παρακάτω αριθμητικές τιμές:

Η=8, Δ=4, Ι=10, Ε=5, Θ=9, Ν=50, Η=8, Σ=200, Μ=40, Α=1, Σ=200, Ο=70, Ν=50, Ι=10, Α=1.

Προσθέτουμε τώρα, αυτές τις αριθμητικές τιμές και έχουμε 8+4+10+5+9+50+8+200+40+1+200+70+50+10+1=666!

Έτσι, ο λεξάριθμος της φράσης: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑ είναι ο αριθμός 666 και ο νοών νοείτω !!!

Γράφουμε δε: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑ=666

Ας βρούμε τώρα και το λεξάριθμο της φράσης: ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ

ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ, το βρίσκουμε στο κεφάλαιο 13 της Αποκάλυψης του Ιωάννη.

Στο ίδιο κεφάλαιο και στο στίχο 18, διαβάζουμε τα εξής:

«Ώδε η σοφία εστίν∙ ο έχων νουν ψηφισάτω τον αριθμόν του θηρίου∙ αριθμός γαρ ανθρώπου εστί. Και ο αριθμός αυτού χξs’ ». Και σε μετάφραση: «Εδώ είναι αναγκαία η σοφία. Εκείνος που έχει νόηση ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου. Είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός του είναι 666».

Ας δοκιμάσουμε λοιπόν, Φίλοι μου, τη νόηση μας και ας λογαριάσουμε τον αριθμό (το λεξάριθμο) της φράσης: ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ, για να δούμε, εάν ταυτίζεται με τον αριθμό 666, της Αποκάλυψης του Ιωάννη.

Πάμε λοιπόν:

Τα γράμματα της φράσης: ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ, σύμφωνα με το Αρχαίο σύστημα αρίθμησης αντιστοιχούν στις παρακάτω αριθμητικές τιμές: Τ=300, Ο=70, Μ=40, Ε=5, Γ=3, Α=1, Θ=9, Η=8, Ρ=100, Ι=10, Ο=70, Ν=50.

Προσθέτουμε τώρα, αυτές τις αριθμητικές τιμές και έχουμε 300+70+40+5+3+1+9+8+100+10+70+50=666!!!

Έτσι ο λεξάριθμος της φράσης: ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ είναι ο αριθμός 666.

Με αυτό τον τρόπο, Φίλοι μου, επιβεβαιώσαμε λεξαριθμικά:ότι, μας λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 13 και στο στίχο 18!!!

Γράφουμε δε: ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ = 666

Ανακεφαλαιώνοντας τα όσα έχουμε βρει μέχρι τώρα, διαπιστώνουμε ότι:

Οι φράσεις:

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑ και ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ έχουν τον ίδιο λεξάριθμο, που είναι ο αριθμός 666.

Στο σημείο αυτό, έχει ενδιαφέρον, να βρούμε το λεξάριθμο της φράσης: ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ

Και να το συγκρίνουμε με το λεξάριθμο 666, των φράσεων

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑ και ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ !!!

Ξεκινάμε λοιπόν:  

Τα γράμματα της φράσης: ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ σύμφωνα με το Αρχαίο σύστημα αρίθμησης, αντιστοιχούν στις παρακάτω αριθμητικές τιμές:

Τ=300, Ρ=100, Ι=10, Α=1, Δ=4, Ι=10, Κ=20, Ο=70, Σ=200, Θ=9, Ε=5, Ο=70, Σ=200.

Προσθέτουμε τώρα, αυτές τις αριθμητικές τιμές και έχουμε:

300+100+10+1+4+10+20+70+200+9+5+70+200=999  

Έτσι, ο λεξάριθμος της φράσης ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ είναι ο αριθμός 999, γι’ αυτό γράφουμε:

ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ= 999

Τη σύγκριση του λεξάριθμου 999,  της φράσης ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ, με το λεξάριθμο 666, των φράσεων Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑκαι ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ, την αφήνω σε εσάς, ως άσκηση και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρετε !!!  

Θα κλείσω, Αγαπητοί μου Φίλοι, το πρώτο μέρος αυτού του άρθρου μου, με 5 λεξαριθμικές επιβεβαιώσεις, που άπτονται του χώρου, της Ορθόδοξης Χριστιανικής πίστεώς μας.

1.   Όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουμε: ΣΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ !!!

Αυτή η Ορθόδοξη πίστη μας, επιβεβαιώνεται λεξαριθμικά, από την Αρχαία μας γλώσσα, με το παρακάτω τρόπο:

Η φράση: ΕΙΣ Ο ΜΟΝΟΣ ΘΕΟΣ (δηλαδή: Ένας και μοναδικός ο Θεός).

Και η φράση ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ

Έχουν, το ίδιο λεξάριθμο, που είναι ο αριθμός 999.

Έτσι, έχουμε τη λεξαριθμική ισότητα (ισοψηφία).

ΕΙΣ Ο ΜΟΝΟΣ ΘΕΟΣ=ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ=999

Σας υπενθυμίζω ότι:

Τα γράμματα της φράσης: ΕΙΣ Ο ΜΟΝΟΣ ΘΕΟΣ, σύμφωνα με το Αρχαίο σύστημα αρίθμησης, έχουν τις παρακάτω αριθμητικές τιμές:

Ε=5, Ι=10, Σ=200, Ο=70, Μ=40, Ο=70, Ν=50, Ο=70, Σ=200, Θ=9, Ε=5, Ο=70, Σ=200.

Εάν προσθέσετε, Φίλοι μου, αυτές τις αριθμητικές τιμές, θα βρείτε ότι ο λεξάριθμος της φράσης:

  ΕΙΣ Ο ΜΟΝΟΣ ΘΕΟΣ, είναι ο αριθμός 999!!!

Για το λεξάριθμο της φράσης:

ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ, θυμόμαστε όλοι μας, ότι το υπολογίσαμε λίγο πάρα πάνω και βρήκαμε ότι είναι ο αριθμός 999 !!!

2.   Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, διακηρύττει με ακλόνητη πίστη, ότι:

Η ΑΝΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ είναι ΟΜΟΟΥΣΙΟΣ και ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΣ !!!

Αυτήν τη διακήρυξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, η Αρχαία μας γλώσσα, την επιβεβαιώνει λεξαριθμικά, με το παρακάτω τρόπο:

Η φράση:  Η ΑΝΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ

Και η φράση: ΕΙΣ ΕΝ ΤΡΙΣΙ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΕΝ ΕΝΙ (δηλαδή: ο ένας στους τρείς και οι τρείς στον ένα), έχουν, το ίδιο λεξάριθμο,που είναι ο αριθμός 1656 !!!  

Έτσι έχουμε τη λεξαριθμική ισότητα (ισοψηφία)

Η ΑΝΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ = ΕΙΣ ΕΝ ΤΡΙΣΙ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΕΝ ΕΝΙ = 1656

3.   Για εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς:

ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΟΝ είναι Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ.

Αυτό, επιβεβαιώνεται λεξαριθμικά, από την Αρχαία μας γλώσσα, ως εξής:

Η φράση: ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΟΝ

Και η φράση: Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ

Έχουν, το ίδιο λεξάριθμο, που είναι ο αριθμός 634.

Έτσι έχουμε τη λεξαριθμική ισότητα (ισοψηφία)

ΤΟ ΘΕΙΝ ΟΝ = Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ = 634

4.   Στην ερώτηση: Εάν ΤΟ ΟΝΤΩΣ ΟΝ (δηλαδή, το αληθινό ον άνευ αρχής) είναι, Ο ΠΑΤΗΡ Ο ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ, για εμάς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, η απάντηση είναι ΝΑΙ!!!

Αυτή την καταφατική απάντηση μας, έρχεται και την επιβεβαιώνει λεξαριθμικά, η Αρχαία μας γλώσσα, με το παρακάτω τρόπο:

Η φράση: ΤΟ ΟΝΤΩΣ ΟΝ

Και η φράση: ΠΑΤΗΡ ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

Έχουν, το ίδιο λεξάριθμο, που είναι ο αριθμός 1910.

Έτσι έχουμε τη λεξαριθμική ισότητα (ισοψηφία)

ΤΟ ΟΝΤΩΣ ΟΝ = ΠΑΤΗΡ ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ = 1910

5.   Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, διακηρύττει προς Πάσα κατεύθυνση ότι:

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ !

         Αυτήν τη διακήρυξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας,επιβεβαιώνει περίτρανα, η Αρχαία μας γλώσσα, με το παρακάτωλεξαριθμικό τρόπο:

Η φράση: Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Και η φράση: ΕΣΤΙΝ Ο ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ  

Έχουν, το ίδιο λεξάριθμο, που είναι ο αριθμός 2438.

Έτσι έχουμε τη λεξαριθμική ισότητα (ισοψηφία)

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ =ΕΣΤΙΝ Ο ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ = 2438

Φίλοι της Ρωμιοσύνης, Αγαπητοί!!

Όλα αυτά που σας παρουσίασα, στο 1ο μέρος αυτού του άρθρου μου, αποτελούν ένα απειροελάχιστο δείγμα, από την απέραντη και ατελείωτη λεξαριθμική σοφία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας!!!

Επί δέκα πέντε χρόνια, μελετώντας ΤΟΥΣ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ, έχουν δει τα μάτια μου, πράγματα και γεγονότα απείρου κάλους και χιλιάδες λεξαριθμικές ισότητες (ισοψηφίες), θεϊκής σοφίας !!!  

ΩΣ εκ τούτου:

·       Δεν μπορεί, φίλοι μου, να αποδεχθεί ο νους μου, ότι: Η Αρχαία μας γλώσσα, μια γλώσσα που προϋπήρχε, πολλά χρόνια πριν, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ,είναι δημιούργημα ανθρωπίνου πνεύματος !!!

·       Δεν μπορεί, Φίλοι μου, να αποδεχθεί ο νους μου, ότι: Οι Αρχαίοι ημών πρόγονοι, ως ανθρώπινες οντότητες, είχαν την ικανότητα να γνωρίζουν γεγονότα, που θα συμβούν στο μέλλον και αυτά τα γεγονότα να τα καταγράφουν, με τόσο θαυμαστέςλεξαριθμικές ισότητες !!!

·       Δεν μπορεί, Φίλοι μου, να αποδεχθεί ο νους μου, ότι: Οι Αρχαίοι ημών πρόγονοι γνώριζαν, τον 21ο αιώνα εις ΤΟ ΣΕΡΝτης Γενεύης, θα εγκατασταθεί Ο ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΩΝ,για την πειραματική επαλήθευση ΤΟΥ ΜΠΟΖΟΝΙΟΥ ΧΙΓΚΣ, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ και αυτό το επιστημονικό γεγονός, το είχαν καταγράψει στα λεξαριθμικά σπλάχνα...της Αρχαίας μας γλώσσας με την ισότητα:

Ο ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΩΝ=ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ=3109

Σας υπενθυμίζω ότι:

Κατά θαυμαστό τρόπο, η φράση:

Ο ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΩΝ

Και η φράση:

ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Έχουν, το ίδιο λεξάριθμο, που είναι ο αριθμός 3109

Έτσι αγαπητοί μου Φίλοι, η ταπεινότητά μου, δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία, ότι η Αρχαία μας γλώσσα είναι ΜΙΑ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ !!!, την οποία Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΜΑΣ, θέλοντας να προετοιμάσει το έδαφος, για την ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (εις τον κόσμο τούτο), τη μεταλαμπάδευσε στους Αρχαίους Έλληνες, επιλέγοντας τους, ως το περιούσιο (το εκλεκτό) λαό Του !!! ΧΩΡΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ, μιας και δεν είχε φθάσει ακόμα το πλήρωμα του χρόνου, για να είναι κοντά τους, Ο ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ !!!

Επίσης, κατά την ταπεινή μου άποψη, σ’ αυτόν τον περιούσιο λαό ΤΟΥ ( τους Αρχαίους Έλληνες), Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΜΑΣ, εκτός από ΤΗ ΘΕΪΚΗ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΑ, μεταλαμπάδευσε και ένα σύνολο πολλών και ποικίλων γνώσεων !!!

Με αυτό τον τρόπο, εξηγούνται και οι θαυμαστές επιδόσειςτων Αρχαίων Προγόνων μας, στα Μαθηματικά, στη Φυσική, στην Αστρονομία, στην Ιατρική, στη Φιλοσοφία, στη Λογοτεχνία κ.λ.π..

Οι θεωρίες δε, μερικών ευφάνταστων  μελετητών, ότι οι Αρχαίοι Έλληνες έλκουν την καταγωγή τους, από εξωγήινους υπερπολιτισμούς (αστρικό σύστημα του Σείριου κ.λ.π.) Καταπίπτουν πάραυτα, εμπρός στις άξιες θαυμασμού λεξαριθμικές ισότητες,όπως είναι οι παρακάτω:

1.   ΤΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ = Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ = 1777

2.    ΑΙΤΙΟΝ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ = ΤΡΙΑΔΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ = 2277

3.   ΤΟ Α’ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΝ ΟΝ = ΑΚΤΙΣΤΟΣ ΤΡΙΑΣ = 1712

4.   Η ΑΥΘΥΠΑΡΞΙΑ = Ο ΘΕΟΣ ΑΡΧΕΙ = 1070

5.   ΙΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ = ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ =1779

6.   Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ = ΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΟΥ = 1671

Φίλοι της Ρωμιοσύνης, Αγαπητοί

Με τις τόσες και τόσες συγκλονιστικές εμπειρίες, που έχω ζήσει, μέσα σ’ αυτά τα 15 χρόνια μελέτης και έρευνας, πάνω στους Ελληνικούς λεξάριθμους, ένα και μόνο έχω να σας πω:

Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΜΑΣ, ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ ΧΙΛΙΕΤΙΕΣ, ΝΑ ΤΕΛΕΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΕΝΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΑΡΡΑΒΩΝΑ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΩΣ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΕΦΥΣΗΣΕ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ !!!

Αυτό όμως το θεϊκό δαχτυλίδι, αυτή τη θεόπνευστη Αρχαία Ελληνική γλώσσα, η οποία ενώνει τον Ελληνισμό με το Χριστιανισμό,οι θανάσιμοι εχθροί της ρωμιοσύνης: Ο ΜΑΣΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ, σε συνεργασία με το πολιτικό-Οικονομικό κατεστημένο, κατάφεραν τις τελευταίες δεκαετίες να την υποβαθμίσουν στο μέγιστο βαθμό και σήμερα δυστυχώς μόνο οι μαθητές του Λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης, γίνονται κοινωνοί αυτού του θείου δώρου !!!

Η θλίψη μου, γίνεται ακόμη μεγαλύτερη και η οργή μου περισσεύει, όταν βλέπω φωτισμένους συναδέλφους μου, με την ειδικότητα του φιλολόγου, να έχουν εφεύρει, αξιοζήλευτες μεθόδους διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ, για τους μικρούς μαθητές του Δημοτικού σχολείου και εκεί στο Υπουργείο Παιδείας και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο να σφυρίζουν αδιάφορα !!!

Αυτό το μασονικό – σιωνιστικό – πολιτικό – οικονομικό κατεστημένο, δεν περιορίστηκε μόνο στην υποβάθμιση της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, αλλά προχώρησε και σε άλλα εγκλήματα σε βάροςΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ και ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ.

Συγκεκριμένα:

Τις τελευταίες δεκαετίες, το εν λόγω κατεστημένο, κατέστρωσεκαι εκτέλεσε (δυστυχώς με μεγάλη επιτυχία) ένα δαιμόνιο, ένασατανικό σχέδιο (πρόσφατα το ανέλυσα σε άρθρο μου), που είχε στόχο την αποχριστιανοποίηση της Παιδείας μας (και κατ’ επέκταση της Ελληνικής Κοινωνίας).

Τα αποτελέσματα, αυτής της αποχριστιανοποίησης της Ελληνικής κοινωνίας, τα ζήσαμε πρόσφατα, στις Βουλευτικές Εκλογές της 20ηςΣεπτέμβρη 2015.

Σ’ αυτές τις εκλογές, οι Έλληνες Πολίτες που στα προηγούμενα χρόνια σε ποσοστό 97% αυτοπροσδιορίζονταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι, εξέλεξαν ΑΘΕΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ ΤΟΠΟΥ !!!

Ο αποχριστιανισμός και ο αφελληνισμός της Ελληνικής κοινωνίας, φάνηκε ότι έχει προχωρήσει βαθειά και σ’ αυτήν ακόμη την ευαίσθητη περιοχή της Ροδόπης, όταν στο Νομό της Ροδόπης, ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΓΗ ΚΑΝΕΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ !!!    

Φίλοι μου,

Εάν ανατρέξουμε στα Αναγνωστικά και στα βιβλία γλώσσας των μικρών μαθητών του Δημοτικού σχολείου και τα ξεφυλλίσουμε σελίδα – σελίδα, η ψυχή μας θα γεμίσει από θλίψη και κατήφεια !!!

Με έκπληξη θα διαπιστώσουμε:

Ότι σε κανένα απ’ αυτά τα σύγχρονα βιβλία (της ανάγνωσης και της γλώσσας) δεν υπάρχει, η παραμικρή αναφορά (έστω και υπό μορφή υποσημείωσης), ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ και ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ ΜΑΣ !!!

Με έκπληξη θα διαπιστώσουμε:

Ότι, σε κανένα απ’ αυτά τα σύγχρονα βιβλία (της ανάγνωσης και της γλώσσας) δεν υπάρχει καμία σοβαρή αναφορά στις ιστορικές μνήμες μας !!!

Με έκπληξη θα διαπιστώσουμε:

Ότι, σε κανένα απ’ αυτά τα σύγχρονα βιβλία (της ανάγνωσης και της γλώσσας) δεν υπάρχει, ο Εθνικός μας ύμνος, ούτε καν ένα Δημοτικό τραγούδι !!! 

Από ένα τέτοιο καταθλιπτικό ξεφύλλισμα των επαίσχυντων εγχειριδίων (Ανάγνωσης και Γλώσσας) για τους μικρούς μαθητές του Δημοτικού σχολείου, ένα και μόνο συμπέρασμα βγαίνει:

Αυτοί οι επίορκοι εκπαιδευτικοί – συγγραφείς, που έγραψαν τέτοια απαράδεκτα και ανθελληνικά βιβλία, εκτελώντας τις εντολές του Πολιτικού – Οικονομικού – μασονικού – σιωνιστικού κατεστημένου και ενεργώντας εντελώς συνειδητά και προσχεδιασμένα, θέλουν να κρατήσουν τα μικρά Ελληνόπουλα:

·       Μακριά από ΤΟ ΓΛΥΚΥΤΑΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ!!!

·       Μακριά από την Ορθοδοξία μας !!!

·       Μακριά από τις ιστορικές μας μνήμες !!!

·       Μακριά από τις παραδόσεις και τις αξίες της φυλής μας !!!

·       Μακριά από τα ιδανικά του Γένους μας !!!

Για να πετύχουν δε, τα σκοτεινά σχέδια τους, έχουν γεμίσει ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ και ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ των μικρών μαθητών μας, με κείμενα χαμηλού πολιτιστικού επιπέδου, όπως το παρακάτω:

«Ένα βράδυ η γιαγιά μου κάπνιζε το μαύρο της πούρο, ενώ εγώ μισοκοιμόμουν μακάρια στη ζεστή αγκαλιά της» (Από το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειμένων 5ης  – 6ης  τάξης του Δημοτικού,σελίδα 85).

Σε αντίθεση με τα παλαιά ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ και ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ, όπου τις σελίδες τους, τις κοσμούσαν αξιόλογα λογοτεχνικά κείμενα και εξαιρετικά ποιήματα, όπως το ποίημα του Κωστή Παλαμά για ΤΗΝ ΕΛΙΑ, το οποίο με μεγάλη συγκίνηση, σας το παραθέτω στις παρακάτω γραμμές:

Είμαι του ήλιου η θυγατέρα

Η πιο απ’ όλες χαϊδευτή,

Χρόνια η αγάπη του πατέρα

Σ’ αυτό τον κόσμο με κρατεί

Όσο να γύρω νεκρωμένη,

Αυτόν, το μάτι μου ζητεί.

Είμ’ η ελιά η τιμημένη

 

Όπου και αν λάχει κατοικία.

Δε μ’ απολείπουν οι καρποί.

Ως τα βαθειά μου γηρατειά,

Δεν βρίσκω στη δουλειά ντροπή.

Μ’ έχει ο Θεός ευλογημένη

Και είμαι γεμάτη προκοπή.

Ειμ’ η ελιά η τιμημένη

 

Εδώ στον ίσκιο μου αποκάτω

Ήρθ’ ο Χριστός να αναπαυθεί

Κι ακούστηκε η γλυκιά λαλιά του

Λίγο προτού να σταυρωθεί

Το δάκρυ του, δροσιά αγιασμένη,

Έχει στη ρίζα μου χυθεί.

Ειμ’ η ελιά η τιμημένη

 

Και φως πραότατο χαρίζω

Εγώ στην άγρια τη νυχτιά.

Τον πλούτο πια δεν το φωτίζω

Συ μ’ ευλογείς φτωχολογιά

Κι αν απ’ τον άνθρωπο διωγμένη

Φέγγω μπροστά στην Παναγιά.

Ειμ’ η Ελιά η τιμημένη

 

Αγαπητοί μου φίλοι

Δυστυχώς το εγκληματικό σχέδιο αποχριστιανισμού και αφελληνισμού της νεολαίας μας, ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΔΩ!!!

Θα συνεχιστεί και στο μέλλον με περισσότερη ένταση και αυτό διαφαίνεται από το εξής γεγονός:

Γράφτηκε στο Διαδίκτυο (και μέχρι τώρα δεν έχει διαψευστεί επισήμως) ότι: Στο χρονικό διάστημα 25 έως 29 Ιουνίου 2014 στο Στρασβούργο, στα πλαίσια της Σιωνιστικής Παγκόσμιας Διακυβέρνησης και της Νέας Πλανητικής Θρησκείας (πανθρησκείας) ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2016 ΕΩΣ ΤΟ 2020!!!

Σ’ αυτή τη διάσκεψη, συμμετείχε και Ελληνική αντιπροσωπεία, όπου υπέγραψε, το εν λόγω Υπερμνημόνιο !!!

ΤΟ ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ έχει 12 άρθρα και σε ότι αφορά την Ελλάδα, περιλαμβάνει τα εξής:

1.   Πολυπολιτισμική παιδεία, σε όλα τα Ελληνικά σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά (από το σχολικό έτος 2016-2017)

2.   Κατάργηση του μαθήματος των θρησκευτικών, όπως διδάσκεται σήμερα και αντικατάστασή του, με μαθήματα τηςπολυθρησκειολογίας (Από το σχολικό έτος 2017-2018)

3.   Κατάργηση του Εκκλησιασμού των μαθητών (από το σχολικό έτος 2016-2017)

4.   Κατάργηση των Εθνικών μας Εορτών (από το σχολικό έτος2017-2018)

5.   Υποχρεωτική επίσκεψη σε Συναγωγή και Ισλαμικό τέμενος των σχολείων της Δημοτικής Εκπαίδευσης και σταδιακώς και των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (από το σχολικό έτος 2016-2017)

6.   Εισαγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, του μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης (από το σχολικό έτος 2016-2017)

7.   Κατάργηση του μαθήματος της Ελληνικής Ιστορίας και αντικατάστασή του, με το μάθημα της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης (δίνοντας έμφαση στην Γαλλική και Ιταλική Επανάσταση).

Φίλοι μου

Εάν όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά, που εμπεριέχονται ΣΤΟ ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ είναι ΑΛΗΘΙΝΑ (που κατά την ταπεινή μου άποψη είναι), τότε ένα και μόνο ένα, μπορούμε να πούμε:

ΠΑΝΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΩΣ ΕΘΝΟΣ 

Δείτε, φίλοι μου, με πόσο γλαφυρό, απλό, κατανοητό και εκλαϊκευμένο τρόπο, μας περιγράφει τον τρόπο αποδόμησης του Έθνους – Κράτους, ο καταξιωμένος συγγραφέας Μίλαν Κούντερα.

«Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος είναι να διαγράψεις τη μνήμη του. Να καταστρέψεις τα βιβλία του, την κουλτούρα του, την ιστορία του. Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία, να κατασκευάσει μια νέα παιδεία, να επινοήσει μια νέα ιστορία.... Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός για να αρχίσει αυτό το Έθνος, να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν. Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του, θα το ξεχάσει ακόμη πιο γρήγορα».

Λόγια αληθινά, λόγια συγκλονιστικά που επαληθεύονται πλήρως και στην περίπτωση του δικού μας Έθνους !!!

Φίλοι της Ρωμιοσύνης, Αγαπητοί

Στο σημείο αυτό, θα μου επιτρέψετε να απευθυνθώ προς ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΤΑΓΟΥΣ της ευλογημένης μας χώρας και ιδιαιτέρως προς τους Κ.Κ. Πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων του Φιλοευρωπαϊκού τόξου και με πολύ αγάπη και σεβασμό όπως αρμόζει σ’ ένα Ορθόδοξο Χριστιανό, να τους πω, τούτα τα παρακάτω λόγια:

Αξιότιμοι Κ.Κ. Αρχηγοί των κομμάτων του Φιλοευρωπαϊκού τόξου !

Γιατί επιμένετε τόσο πολύ στο Φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό σας;

·       Δεν βλέπετε ότι η Ευρώπη έχει συστρατευτεί με ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ;

·       Δεν γνωρίζετε ότι, ΤΟ ΟΧΗΜΑ της Παγκοσμιοποιημένης Νέας Τάξης Πραγμάτων είναι ο ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ; (Αυτό το γνωρίζει και ο τελευταίος πολίτης του πλανήτη μας !!)

·       Έχετε αντιληφθεί ότι, αυτή η Φιλοευρωπαϊκή προσήλωση σας, σας έχει κάνει επιβάτες, αυτού του φοβερούΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ;

·       Έχετε συνειδητοποιήσει ότι, όταν επιμένετε να κρατάτεΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καιεπομένως ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ της Πολυπολιτισμικής Παγκοσμιοποιημένης Νέας Τάξης Πραγμάτων, με μαθηματική ακρίβεια, θα οδηγήσετε ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ, σε πλήρη εξαφάνιση;

·       Τι έχετε να μας απαντήσετε για τα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία οδηγούν σε αποχριστιανισμό και αφελληνισμό, την Ελληνική νεολαία;  

·       Τι έχετε να μας απαντήσετε για το ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, που θα καταργήσει το μάθημα των θρησκευτικών και στη θέση του θα φέρει, το μάθημα της Πολυθρησκειολογίας;

·       Τι έχετε να μας απαντήσετε για το γεγονός ότι, το έτος 2011, η τότε Υπουργός Παιδείας Κα Διαμαντοπούλου,έβαλε σε εφαρμογή Πιλοτικό πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος της Πολυθρησκειολογίας στις 4 τελευταίες τάξεις του Δημοτικού σχολείου και τις 3 τάξεις του Γυμνασίου;

Μήπως το εν λόγω Πιλοτικό πρόγραμμα, αποτελεί ένα πρόγραμμα προετοιμασίας, του κανονικού μαθήματος Πολυθρησκειολογίας, του οποίου η διδασκαλία θα ξεκινήσει από το σχολικό έτος 2017-2018, όπως ορίζει το Υπερμνημόνιο Παιδείας;    

·       Τι έχετε να μας απαντήσετε για το ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, που θα καταργήσει το μάθημα της Ελληνικής Ιστορίας και στη θέση του θα φέρει, το μάθημα της Ιστορίας της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης;

·       Γνωρίζετε ότι, με την κατάργηση του μαθήματος των θρησκευτικών και του μαθήματος της Ελληνικής Ιστορίας,παραβιάζεται το άρθρο 16 παράγραφος 2 του συντάγματος, που ρητά και κατηγορηματικά λέγει τα εξής: Η πολιτεία υποχρεούται να διαπαιδαγωγεί, την Ελληνική νεολαία με Εθνική και θρησκευτική συνείδηση;

Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί των κομμάτων του φιλοευρωπαϊκού τόξου!

Γιατί επιμένετε τόσο πολύ στο φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό σας;

·       Δεν βλέπετε ότι, υπάρχει οργανωμένο σχέδιο από πλευράς Ε.Ε. και Δ.Ν.Τ. με σκοπό να καταστραφεί ολοσχερώς η Εθνική μας Οικονομία; Αυτή τη γνώμη έχει και ο Αμερικανός διανοητής: Νόαμ Τσόμσκι

·       Δεν γνωρίζετε ότι, μέσα σε 5 χρόνια τα δυο πρώτα καταστροφικά μνημόνια, διέλυσαν το μεγαλύτερο μέρος του παραγωγικού ιστού της χώρας μας και 6,5 εκατομμύρια Έλληνες ζουν στο όριο της φτώχειας ή και κάτω απ’ αυτό, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Γραφείου Προϋπολογισμού, της Ελληνικής Βουλής;

·       Έχετε αντιληφθεί ότι, το 3ο εφιαλτικό μνημόνιο, οργανωμένα και στοχευμένα πάει να διαλύσει και να καταστρέψει τους τελευταίους εναπομείναντες παραγωγικούς τομείς, οι οποίοι παράγουν πλούτο και αυτοί είναι: Η Γεωργία μας, Η κτηνοτροφία μας, Ο Τουρισμός μας, η Ναυτιλία μας, Οι Ελληνικές Φαρμακοβιομηχανίες μας και όσες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έχουν διασωθεί;

·       Έχετε συνειδητοποιήσει ότι, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών μέσα στα 5 μνημονιακά χρόνια έχει φθάσει σε πολύ-πολύ χαμηλά επίπεδα και με το 3ομνημόνιο θα υποστεί ακόμη μεγαλύτερη καθίζηση;

·       Τι έχετε να μας απαντήσετε, για την τύχη εκατοντάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απευθύνουν τα προϊόντα τους ή τις υπηρεσίες τους, στους αδύναμους οικονομικά Έλληνες καταναλωτές;

·       Τι έχετε να μας απαντήσετε για το πώς, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, θα μπορέσουν να βρουν δουλειά μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, όταν οι περισσότεροι παραγωγικοί τομείς του τόπου μας, θα βρίσκονται σε συνεχή χειμέρια νάρκη, λόγω των τριών καταστροφικών μνημονίων;

·       Τι έχετε  να μας απαντήσετε για το γεγονός ότι οι δανειστές μας, όντες μακριά από ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΜΑΣ, μετατρέπουν ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (ημέρα προσευχήςΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ για εμάς του Ορθόδοξους Χριστιανούς) σε καθημερινή ημέρα, με ανοικτά όλα τα καταστήματα, ώστε να βγουν ωφελημένα τα πολυκαταστήματα των πολυεθνικών εταιρειών;

·       Γνωρίζετε ότι, Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ των τριών απάνθρωπων μνημονίων καθώς και των άλλων που θα ακολουθήσουν  είναι ο κ. Σόϊμπλε, ο οποίος φιλοδοξεί να μετατρέψει τη χώρα μας, σε μια ΑΠΟΙΚΙΑ ΧΡΕΟΥΣ,ώστε η αγαπημένη του Πατρίδα η Γερμανία, να μας υφαρπάξει αντί πινακίου φακής, ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΜΥΘΗΤΟ ΠΛΟΥΤΟ ΜΑΣ, επίγειο και υπόγειο;

Αξιότιμοι

Κ.κ. Αρχηγοί των κομμάτων του Φιλοευρωπαϊκού τόξου

Με όσα σας ανέπτυξα παραπάνω, ως Έλλην πολίτης και Ορθόδοξος Χριστιανός, κάνω ΥΣΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΗ στον καθένα εξ’ υμών και σας παρακαλώ να επιστρατεύσετε ΟΛΗ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΣΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ, να κάνετε στροφή 180ο, παίρνοντας τη μεγάλη απόφαση:

1.   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ !!!

2.   ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ !!!

Μην αφήνετε άλλο να καταστραφεί η Εθνική μας Οικονομία, από το οργανωμένο σχέδιο της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ.

Μην αφήνετε ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ να μετατραπεί σε μια ΦΤΩΧΗ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μια θλιβερή επιγραφή, να θυμίζει στους επισκέπτες τα εξής: 

ΕΔΩ ΚΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΛΕΓΟΤΑΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ, ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ !!!

Κλείνοντας, παραθέτω ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ Β, που θα μας οδηγήσει σε μια ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟ, από την Ευρωζώνη.

Ξεκινάνε εάν είναι δυνατόν και από αύριο ακόμη ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ οι Αρχηγοί και των Φιλοευρωπαϊκών και των μη φιλοευρωπαϊκών κομμάτων, μυστικές συσκέψεις και για να αποφασίσουν τα παρακάτω:  

1.   Αντιπροσωπεία (εξ’ όλων των κομμάτων) να επισκεφθεί (μυστικά) τη Ρωσία (μη ξεχνάμε ότι είμαστε υπό Γερμανική Οικονομική κατοχή !!!) εκεί να έχει συναντήσεις με Ανώτατους Ρώσους Αξιωματούχους, με σκοπό ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 50 δις. Ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ΩΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ με την επιστροφή μας, στο Εθνικό μας νόμισμα.

2.   Τα ανταλλάγματα μας, προς τον Πρόεδρο Κύριο Πούτιν, για τη χορήγηση του άτοκου δανείου 50 δις. Ευρώ να είναι:

·       Το Ναυπηγείο στο Νεώριο της Σύρου

·       Ο Ελεύθερος Λιμενισμός του Ρωσικού στόλου στα χωρικά μας ύδατα

·       Ενέχυρον για το άτοκο δάνειο των 50 δις. Ευρώ, ένα μέρος της ακίνητης δημόσιας περιουσίας.

·       Διμερείς σχέσεις σε όλα τα επίπεδα

3.   Σε περίπτωση που οι συνομιλίες μας με τους Ρώσους δεν ευοδωθούν (που το θεωρώ απίθανο), να στραφούμε προς την Κίνα για την ανεύρεση ΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ των 50 δις. Ευρώ.

4.   Όταν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εξασφαλίσουμε τα 50 δις. Ευρώ να προχωρήσουμε (πάντα μυστικά !!! γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε υπό Γερμανική Οικονομική Κατοχή)ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ χαρτονομισμάτων του νέου Εθνικού μας νομίσματος, μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 6-12 μηνών.

5.   Με ΤΗΝ ΚΟΠΗ, ενός ΣΕΒΑΣΤΟΥ και ΙΚΑΝΟΥ ΠΟΣΟΥ νέων χαρτονομισμάτων για τις εσωτερικές συναλλαγές και ανάγκες, Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κυρίου Τσίπρα, να ανακοινώσει επίσημα την αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση !!! Και ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ να ανακοινώσει την προσφυγή της χώρας μας στο Διεθνές Δικαστήριο καταγγέλλοντας ότι, ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΧΘΕΣ !!! Όσο δε χρονικό διάστημα η υπόθεση του επαχθούς χρέους μας, προς τους Δανειστές μας, εκκρεμεί στο Διεθνές Δικαστήριο, ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕκανένα τοκοχρεολύσιο και κανένα ομόλογο που λήγει !!!

6.   Με την επιστροφή μας στο Εθνικό νόμισμα και χωρίς καμία χρονοτριβή, να ανακοινωθεί, η δημιουργία μιας Ελληνικής Δημόσιας Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΔΑΤ) με σκοπό την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με χαμηλότοκα δάνεια και ιδιαιτέρως την ενίσχυση νέων μικρών και μεσαίων επενδύσεων, ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, αλλά και σε άλλους τομείς.

7.   Στο χρηματοφυλάκιο της Ελληνικής Δημόσιας Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΔΑΤ), να εκχωρηθεί ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ως εχέγγυον για την εξασφάλιση δανείων εκ μέρους της ΕΔΑΤ, από τις διεθνείς αγορές.

8.   Με την επιστροφή μας στο Εθνικό νόμισμα να κληθούν όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι, που έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό, να δηλώσουν ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥΣ.

Κάθε έγγαμος Έλληνας πολίτης, με συνολικές οικογενειακές καταθέσεις στο εξωτερικό άνω των 300.000 ευρώ, να είναι υποχρεωμένος το 30% να το μεταφέρει στην Ελληνική Δημόσια Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΔΑΤ), ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ !!!, με αντάλλαγμα την απαλλαγή ελέγχου ΤΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ και την απαλλαγή από κάθε φορολόγηση επί του συνολικού ποσού των καταθέσεων του, που έχει στο εξωτερικό!!!

Το ίδιο να ισχύει για ένα άγαμο Έλληνα φορολογούμενο.

9.    Εάν Έλληνας φορολογούμενος πολίτης, που έχει καταθέσεις στο εξωτερικό, δεν δηλώσει το αληθινό συνολικό ποσό ή αρνηθεί να μεταφέρει στην Ελληνική Δημόσια Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΔΑΤ), το 30% των καταθέσεων του (όταν υπερβαίνουν τις 300.000) ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ, τότε να του απαγορευθεί δια παντός, να μη μπορεί να φέρει στην Ελλάδα, ούτε ένα ευρώ !!! (από τις καταθέσεις στο Εξωτερικό)

10.       Το Εθνικό μας νόμισμα, δηλαδή η δραχμή μας, να είναι ΚΛΕΙΣΤΗ για 3 έως 4 χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι, στο διάστημα των 3 έως 4 χρόνων, που η δραχμή μας θα είναι ΚΛΕΙΣΤΗ, ΚΑΝΕΝΑΣ δεν θα μπορεί να βγάλει στο εξωτερικό ούτε μια δραχμή !!!

         Συνεπώς σ’ αυτό το χρονικό διάστημα των 3 έως 4 χρόνων ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ δεν θα υπάρχουν ΔΡΑΧΜΕΣ !!!

Έτσι οι διεθνείς κερδοσκόποι, δεν θα μπορούν να βρουν κανένα που να έχει δραχμές, για να αρχίσουν τα παζάρια της ανταλλαγής ευρώ με δραχμές !, ώστε: ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΤΗ ΔΡΑΧΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΜΗΣΟΥΝ !!!

Όταν δε με το καλό, η οικονομία μας θα αρχίσει την ανοδική της πορεία, όπου οι εξαγωγές μας θα αυξάνονται θεαματικά,  από τις δεκάδες χιλιάδες μικρές και μεσαίες νέες επενδύσεις που θα έχουν δημιουργηθεί, κυρίως ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (και αυτό, χάρις στα χαμηλότοκα δάνεια που θα έχει χορηγήσει, η Ελληνική Δημόσια Αναπτυξιακή Τράπεζα !!!) Η ΔΡΑΧΜΗ ΜΑΣ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ !!! Και δεν θα είναι ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ.

Ως εκ τούτου

Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί των κομμάτων του Φιλοευρωπαϊκού τόξου, με όσα σας ανέπτυξα παραπάνω:    

ΚΑΛΕΙΣΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΤΕ ΟΤΙ ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !!!

ΚΑΙ ΕΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΑΤΕ:

ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ

ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΔΗΜΑ !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου