Τρίτη 16 Ιουλίου 2013

ΕΠΑΙΝΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ!ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ

ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ… ΕΝΑ-ΕΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ! ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΟΡΘΙΟ. ΤΟ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ..ΚΙ ΑΓΡΙΩΣ ΜΑΛΙΣΤΑ…

Ο ΠΑΠΑΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΕΛΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΥΤΟΥ! 
ΚΑΙ ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΡΙΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΕΔΡΑΣΑΝ κατά της απόφασης … να λειτουργούν τα μαγαζιά και τις Κυριακές …ΞΥΠΝΑ ΠΑΠΑ… Δεν υπάρχουν  περιθώρια…
ΞΥΠΝΑ ΠΑΠΑ...Ο ΛΑΟΣ ΣΟΥ... ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ! ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΜΕ! Παρά μόνο εσένα, αν και μικρός το δέμας, αλλά ουσία ΓΙΓΑΝΤΑΣ! Ξέχασε τα φαναριώτικα! Πίστεψε στη λεβέντικη ελληνική  καρδιά σου...ΞΥΠΝΑ ΜΩΡΕ!Οι Αγιορείτες πατέρες καλούν τους βουλευτές να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο για την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας.

Επιμέλεια: Γιώργος θεοχάρης

Η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους εκφράζει την αντίθεσή της για το νέο νόμο που επιτρέπει τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.
Με επιστολή της στον Υπουργό Ανάπτυξης ζητάει την αναθεώρηση του άρθρου «Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές».
Επίσης ζητά από τους βουλευτές να «αρθούν στο ύψος των περιστάσεων» και να μη επιτρέψουν την ψήφιση του νόμου.
Στην επιστολή της προς τον Υπουργό, Ανταγωνιστιικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Κωστή Χατζηδάκη, οι Αγιορείτες πατέρες επισημαίνουν ότι η ημέρα της Κυριακής είναι αφιερωμένη στο Θεό και παραπέμπει στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό που ήταν κάθετα αντίθετος στην κατάργηση της αργίας της Κυριακής.
Αναλυτικά η επιστολή της Ιεράς Κονότητας:
ΚΑΡΥΑΙ ΤΗι 2α / 15η Ιουλίου 2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.3/10β/2034
Εξοχώτατον
Υπουργόν Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
κύριον Κωνσταντίνον Χατζηδάκην
Χαρ. Τρικούπη 182
101 78 Αθήνας
Εξοχώτατε κύριε Υπουργέ,
Μετά βαθυτάτης θλίψεως η Ιερά Κοινότης, αποτελουμένη εκ των Αντιπρο-σώπων των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, επληροφορήθη την κατάθε-σιν εις την Βουλήν του νομοσχεδίου «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών», με το οποίον επιτρέπεται η προαιρετικώς και υπό προϋποθέσεις λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων κατά τας Κυριακάς.
Ωστόσον, τούτο αποτελεί εν ουσιαστικόν βήμα δια την κατάργησιν της αρ-γίας της Κυριακής, η οποία εθεσπίσθη από τα βυζαντινά χρόνια και ετηρήθη από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους, ως αποτέλεσμα του σεβασμού του πιστού λαού μας προς την Ορθόδοξον Παράδοσιν.
Η κατάργησίς της απεφεύχθη κατά την περίοδον της τουρκοκρατίας χάρις εις τους αγώνας του μεγάλου Αγιορείτου αγίου ιερομάρτυρος και εθναποστόλου Κοσμά του Αιτωλού, ο οποίος μεταξύ άλλων έλεγε: «Αδελφοί μου, Σας συμβουλεύω να φυλάγετε την Κυριακήν, ωσάν οπού είναι αφιερωμένη εις τον Θεόν».
Κατά την παρούσαν λίαν δυσχερή και κρίσιμον καμπήν της νεωτέρας ιστο-ρίας της χώρας ημών, κατά την οποίαν ο ελληνικός λαός έχει περισσότερον από ποτέ άλλοτε ανάγκην κοινωνικής αλληλεγγύης, πνευματικής ενισχύσεως και επιστροφής εις τας παραδόσεις και όχι αποχριστιανοποιήσεως και αποδομήσεως της κοινωνικής συνοχής, θερμώς παρακαλούμεν, Εξοχώτατε κύριε Υπουργέ, δια την πλήρη αναθεώρησιν του άρθρου «Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές».
Ελπίζοντες ότι θα αρθήτε εις το ύψος των περιστάσεων, τόσον Υμείς προσωπικώς όσον και οι αξιότιμοι Βουλευταί του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και ότι εν τέλει η Ορθόδοξος Παράδοσις του Ελληνικού λαού θα γίνη σεβαστή υπό της πολιτικής αυτού ηγεσίας, ευχόμεθα να έχετε την σκέπην, ευλογίαν και άνωθεν φωτισμόν της Εφόρου του Ιεροῦ ημών Τόπου Υπεραγίας Θεοτόκου, και διατελούμεν μετ᾽ εξόχου τιμής
Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι
των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω.
Κοιν. Εις τους Βουλευτάς του Ελληνικού ΚοινοβουλίουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου