Κυριακή 21 Ιουνίου 2015


Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου.

Ο Δήμος Διδυμοτείχου και η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε οι οποίοι συμετέχουν στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Προοπτική", σας προσκαλούν στην Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του έργου "Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου".
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου 19:00 στο ΚΕΚ
που βρίσκεται στην Καρωτή Διδυμοτείχου.
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Διδυμοτείχου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
Είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή
Είναι νέοι επιστήμονες, (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, από την 2.1.2011 και μετά. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00€, ή
Είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση του 2012), το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€.
Η προώθηση στην απασχόληση 100 ανέργων ή νέων επιστημόνων ή ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, του Δήμου Διδυμοτείχου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με απώτερο στόχο την επαγγελματική τους ένταξη. Περιλαμβάνει ένα πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων ενεργειών και υπηρεσιών που ως στόχο έχουν την ολοκληρωμένη εξατομικευμένη υποστήριξη και προετοιμασία των ωφελούμενων για την προώθηση τους στην απασχόληση στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης.
Συγκεκριμένα, θα υποστηριχθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός 9 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, με τη συμμετοχή συνολικά 60 ωφελούμενων, οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς:
• Καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων
• Επεξεργασία – τυποποίηση και συσκευασία τοπικών αγροτικών και κτηνοτροφικών
προϊόντων
• Εμπορία και διανομή τοπικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων
• Σύγχρονη μελισσοκομία/ εμπόριο βιολογικού μελιού
• Επιπλέον, σχεδιάζεται η δημιουργία νέων ατομικών ή άλλων επιχειρήσεων (πχ. Ο.Ε., Ε.Ε.), από 20 ωφελούμενους, οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στο χώρο της τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής – εμπορίας βιολογικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, στις σύγχρονες βιολογικές καλλιέργειες και στη σύγχρονη μελισσοκομία.
• Τέλος, σχεδιάζεται η τοποθέτηση 20 ωφελούμενων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής, είτε ως μισθωτοί εργαζόμενοι είτε μέσω προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (τύπου stage), σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας, όπως η κοινωνική οικονομία και η πράσινη οικονομία (μεταποίηση- εμπόριο πράσινων/ βιολογικών προϊόντων).
ΠΡΟΙΟΝ ΠΡΑΞΗΣ
«Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου»
Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Δράσεις διακρατικότητας και δικτύωσης ωφελουμένων με επιχειρήσεις – fora εργασίας
Μελέτη Κοινωνικής Οικονομίας
Ενέργειες υποδοχής και επιλογής των ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο Δράσης – Αρχική επαγγελματική συμβουλευτική
Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στα εξής θεματικά αντικείμενα: «Σύγχρονες Αγροτικές και Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες», «Μεταποίηση – Τυποποίηση Τοπικών Προϊόντων», «Σύγχρονη Μελισσοκομία» και «Ίδρυση, Οργάνωση και Διοίκηση μικρών επιχειρήσεων και Ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας»
Υλοποίηση θεματικών εργαστηρίων στα εξής θεματικά αντικείμενα: «Πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά και νομικής μορφής θέματα – Υποστήριξη της νέας επιχειρηματικότητας» και «Πληροφόρηση – συμβουλευτική στήριξη και προώθηση της αυτοοργανωσης και της δημιουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων»
Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων, ατομικών, άλλης μορφής και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
Συμβουλευτική υποστήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων και της νέας επιχειρηματικότητας
Συντονισμός και Διαχείριση του Σχεδίου Δράσης
Ενέργειες Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης για την προσέλκυση των δυνητικών ωφελουμένων και την ευρύτερη διάδοση του Σχεδίου Δράσης
ΩΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Οι συμμετέχοντες στο Σχέδιο Δράσης θα ωφεληθούν ποικιλοτρόπως, καθώς:
• Θα δεχτούν Εξατομικευμένη Συμβουλευτική στήριξη ανάλογα με τους στόχους του καθενός (έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή απασχόληση με τοποθέτηση σε ήδη υφιστάμενη θέση).
• Θα συμμετάσχουν σε ένα τουλάχιστον από τα προγράμματα κατάρτισης που περιλαμβάνονται στην πράξη.
• Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα (5,00 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης- στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές) για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης.
• Θα λάβουν πληροφόρηση και εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη μέσω των θεματικών εργαστηρίων που θα συμμετάσχουν.
• Θα δεχθούν επιστημονική υποστήριξη τόσο για την αξιοποίηση της νέας επιχειρηματικότητας όσο και για την απορρόφηση σε νέες θέσεις εργασίας.
• Θα απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας επιχειρήσεων αξιοποιώντας μάλιστα για τους νέους κάτω των 25 ετών τη δυνατότητα του άρθρου 43 του νόμου 3986/2011 για απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή θα ξεκινήσουν ατομική και συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα ιδρύοντας είτε Ατομικές Επιχειρήσεις, είτε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.
ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ


• Χ. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «Eurosynergy Consulting»
• Ινστιτούτο Απασχολησιμότητας (ΙΝ.ΑΠ.)
• Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΚΕΚ ΓΑΙΑ» Α.Ε.
• Δήμος Διδυμοτείχου
• Μελισσοκομικός Σύλλογος Κεντρικού Έβρου «Η Κυψέλη»
• Δημοσυναιτεριστική Εταιρεία "Έβρος" Α.Ε.
Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ»
You might also like:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου