Δευτέρα 17 Αυγούστου 2015

skiti-3
Τό διήμερον τοῦ Σαββάτου, 8ης, καί τῆς Κυριακῆς, 9ης Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων εὐρέθη εἰς τό Ἅγιον Ὄρος.
Μετά ἀπό πρόσκλησιν πού τοῦ ἀπηύθυνε ὁ Δικαῖος τῆς Σκήτεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου Ἱερολογιώτατος Διάκονος Χρυσόστομος διά τοῦ Καθηγουμένου Αὐτῆς, Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Χριστοδούλου, προέστη τῶν ἀκολουθιῶν ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος.

Συγκεκριμένως, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων μετά τῆς συνοδείας του ἐπεσκέφθη τήν ἱεράν ἐπιστασίαν, ὅπου εἶχε συνάντησιν μετά τοῦ Πρωτεπιστάτου τῆς Ἱερᾶς Κοινοτητος Γέροντος Παύλου Λαυρεώτου, τοῦ Ἐπιστάτου Ἱερομονάχου Γαβριήλ Ἐσφιγμενίτου, τοῦ Ἀρχιγραμματέως Ἱερομονάχου Θεοφίλου Παντοκρατορινοῦ, ὡς καί ἄλλων Ἁγιορειτῶν Πατέρων, καί ἐν συνεχείᾳ τό Πρωτᾶτον, ὅπου προσεκύνησε τήν Θεομητορικήν Εἰκόνα τοῦ Ἅξιον Ἐστί.
Ἀκολούθως μετέβη στήν Ἱερά Μονή Κουτλουμουσίου, ὅπου ἐγένετο ἡ προβλεπομένη ὑποδοχή.
Ἐν συνεχείᾳ μετέβη στό Κελλίον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί κατόπιν τοῦ ἐγένετο ὑποδοχή στήν πανηγυρίζουσα Σκήτη τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.
Ἐπηκολούθησε ἡ ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἑσπερινοῦ καί μετά τήν παράθεσιν τραπέζης ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ.
Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς 9ης Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος προέστη τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ἐτέλεσε τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ Μοναχοῦ Μωϋσέως.
skiti-1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου