Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

Ε, άμα υπάρχει...Φαναριώτικο γινάτι...ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ..ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΕΠΙΦΟΙΤΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ...Ή ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ; Μήπως τελικά στις εκλογές-επολογές επισκόπων ...βαδίζουμε μεθυσμένα;Να προσέχουμε τα δικά μας παιδιά κι οι άλλοι να πάνε στον αγύριστο; ΄Ετσι δεν είναι μωρέ bartholomy?Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΤΟΝ ΗΘΕΛΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.. αλλά ο JERONYMO..κλώτσησε σφόδρα και τώρα έγινε από πέρισυ:
ΝΕΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Ο ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Εκλογή με νόημα απο το Οικουμενικό 
ΚείμενοDogma NewsdeskΦωτογραφίεςΑρχείο

Τον αρχιμανδρίτη π. Αμφιλόχιο Στεργίου εξέλεξε πριν απο λίγο, σύμφωνα με πληροφορίες, μητροπολίτη Αδριανουπόλεως η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο νέος μητροπολίτης Αδριανουπόλεως ήταν ο εκλεκτός του Οικουμενικού Πατριάρχη για την Μητρόπολη Ιωαννίνων, για το πρόσωπο του οποίου είχε υπάρξει διαφωνία με την Εκκλησία της Ελλάδος.
Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται απο επίσημο ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Το πατριαρχικό ανακοινωθέν
Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας ἀπό τῆς Τετάρτης, 1ης, μέχρι καί τῆς Παρασκευῆς, 3ης Ὀκτωβρίου 2014.
Ἐν ἀρχῇ τῆς πρώτης συνεδρίας ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τορόντο κυρίου Σωτηρίου αἱ εἰθισμέναι προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις, ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους καί τῆς νέας Συνοδικῆς περιόδου.
Κατ᾿ αὐτάς:
α) Ἀπεφασίσθη ὅπως τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἡ ἐν Κρήτῃ ἐπαρχία αὐτοῦ ἐκφράσουν τάς εὐχαριστίας αὐτῶν πρός τήν Ἔντιμον Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν, ἰδιαιτέρως πρός τό Ὑπουργεῖον Παιδείας καί Θρησκευμάτων, καί τήν Βουλήν τῶν Ἑλλήνων, ἐπί τῇ μετονομασίᾳ τῆς μέν Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἡρακλείου Κρήτης εἰς «Πατριαρχικήν Ἀνωτάτην Ἐκκλησιαστικήν Ἀκαδημίαν Κρήτης», τοῦ δέ ἐν Χανίοις Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου – Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου εἰς «Πατριαρχικήν Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν Κρήτης- Γενικόν Ἐκκλησιαστικόν Λύκειον-Ἐκκλησιαστικόν Γυμνάσιον Χανίων», δι᾿ ἐπί τούτῳ ρυθμίσεως εἰσαχθείσης εἰς τόν ἄρτι ψηφισθέντα Νόμον περί Ὀργανώσεως τῆς Νομικῆς Μορφῆς τῶν Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων καί τῶν ἑνώσεών των εἰς τήν Ἑλλάδα καί ἄλλων διατάξεων ἁρμοδιότητος Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων.
β) Ἐγένετο ἀποδεκτή ἡ παραίτησις ἀπό τῆς θέσεως τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου, οὗτινος ἡ Ἐπαρχία ἀνυψώθη, ἐν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ, εἰς τήν τάξιν τῶν Γεροντικῶν Μητροπόλεων τοῦ Θρόνου.
γ) Ἐξελέγη Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀμφιλόχιος Στεργίου, ὅστις διωρίσθη Διευθυντής τοῦ ὡς ἄνω Γραφείου.
δ) Ἐθεωρήθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου