Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ ΓΙΑ ΤΑ 60ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ C.E.R.N.


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἀναχώρησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς Γενεύην 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 2αν Δεκεμβρίου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Γενεύην, ἔνθα πρσκληθείς ὑπό τοῦ ἐκεῖσε Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου Πυρηνικῶν Ἐρευνῶν (C.E.R.N.) θά παραστῇ εἰς τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ 60ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του. 
Τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν ἀποτελοῦν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης καί Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Θεόδωρος καί ὁ Ἐντιμ. κ. Χρυσοβαλάντης Τζαβίδης, Γραμματεύς τῶν Πατριαρχείων. 
Ὁ Παναγιώτατος προεπέμφθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ, Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί θά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν Πόλιν, τήν Παρασκευήν, 5ην τ.μ. . 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου