Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

Και διηγώντας τα να κλαις....Σπαρταριστές καταστάσεις!


ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΘΡΗΣΚΕΥΑΜΕΝΟΥΣ ...ΚΟΣΜΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ- ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ... Η ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΑΚΙ;

Απολαύστε το παρακάτω για τους θεομπαίχτες κι αρπάξτε φραγγέλιο...

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΒΟΜΒΑ! ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ "ΑΔΕΙΑΖΕΙ" ΤΗΝ ΚΙΚΗ ΚΟΥΤΡΑ!

Διαβάστε την επιστολή-βόμβα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παπάγου και θα καταλάβετε για το τι ακριβώς έχει γίνει με τις σχέσεις της με την κα Κική Κούτρα.

Επί της ανωτέρω σχετικής επιστολής σας σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Το Νέο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παπάγου μετά την ανάληψη των καθηκόντων του την 1ηΙανουαρίου 2014, ασχολήθηκε ως όφειλε ενδελεχώς με την οικονομική κατάσταση του Ιερού Ναού και τα εν γένει προβλήματα του και διεπίστωσε τα κάτωθι:

Από της τοποθετήσεως ως προϊσταμένου του I. Ναού του Αρχιμανδρίτου Αλεξίου Γιαννιού το 2010, οι σχέσεις του με τα μέλη του Συλλόγου Ανεγέρσεως, και ιδιαιτέρως μετά της Προέδρου αυτού κ, Αγγελικής Κούτρα ήσαν άριστες. Όλες οι μεγάλες αγορές και παντοειδείς προμήθειες εγένοντο τηρουμένων των νομίμων διατυπώσεων (διαγωνισμοί κλπ) κοκ τυχόν εξειδικευμένες αγορές εκκλησιαστικών ειδών εγένοντο με την αυτοπρόσωπη παρουσία της Προέδρου της Επιτροπής Ανεγέρσεως. Ο προϊστάμενος του Ναού π. Αλέξιος ουδέποτε αγόρασε αντικείμενα απαραίτητα για την λειτουργικότητα του Ναού άνευ της συμφώνου γνώμης του Συλλόγου Ανεγέρσεως και ιδιαιτέρως της Προέδρου κ Αγγελικής Κούτρα.

Οι συνημμένες στην παρούσα έγγραφες μαρτυρίες, τόσον της κ. Κούτρα όσον και του Ταμίου του Συλλόγου κ. Π. Ίσκου καταδεικνύουν την αρίστη συνεργασία του π. Αλεξίου με τον Σύλλογο Ανεγέρσεως.


Η κ. Κούτρα εζήτησε και έλαβε το ιερωμένο ράσο του π. Αλεξίου εις ανάμνηση της προσωπικής εργασίας του Ιερέως ο οποίος έβαψε μόνος του την εκκλησία εξωτερικά ως κοινός ελαιοχρωματιστής για λόγους οικονομίας.
Η διάρρηξη των σχέσεων της προέδρου του Συλλόγου Ανεγέρσεως κ. Κούτρα με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο άρχισε όταν το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο άρχισε να ανησυχεί για την έλλειψη συνεργασίας αλλά και διαφάνειας περί τα οικονομικά του Συλλόγου Ανεγέρσεως. Σε επανειλημμένες αιτήσεις του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου προς τον Σύλλογο Ανεγέρσεως, έγγραφες και προφορικές καμία απάντηση δεν εδίδετο. Και τοιουτοτρόπως οι σχέσεις του Συλλόγου με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο διεκόπησαν, Τόσον η κ Κούτρα όσον και ο Ταμίας του Συλλόγου δια αχαρακτήριστων εις Χριστιανούς ανακοινώσεων κατηγορούσαν τον πρώην σεβαστόν τους πατέρα για ανύπαρκτες βλαπτικές για τον Ναό ενέργειες του.

Από μίαν ταχείαν οικονομική έρευνα το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο διαπίστωσε τα παρακάτω.

1.-Σύμβαση 51 περίπου χιλιάδων ευρώ (ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ) παρά την εκταμίευση 43 περίπου χιλιάδων ευρώ παραμένει ημιτελής για μία διαφορά 3 χιλ ευρώ , κατά την άποψη του Ταμίου του Συλλόγου κ Ίσκου ο οποίος συνέταξε επιστολή ατελειών και αντισυμβατικών ενεργειών του κατασκευαστού, την οποία η κ. Κούτρα δεν απέστειλε ποτέ στον κατασκευαστή, από τον οποίον δεν είχε λάβει παρανόμως κατά τον κ. Ίσκο .εγγυητική επιστολή.
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι πιστοί ενορίτες το υστέρημα των οποίων εκταμιεύθηκε από την κ. Κούτρα να μην μπορούν να σταθούν τους θερινούς μήνες εντός του Ναού το δε ψηκτικό μηχάνημα αξίας περίπου 15 χιλιάδων ευρώ, να σαπίζει εκτεθειμένο στον περίβολο του Ναού χωρίς την παραμικρή συντήρηση επί 4 περίπου έτη. (2010-2014)

2.-Προφορική συμφωνία της κ Κούτρα με τον μαρμαρά Κουλόπουλο, για την στρώση μαρμάρων και πλακών Καρύστου πρό του Ναού και εντός αυτού, στερείται πάσης συμβατικής τεκμηριώσεως (δεν υπάρχει σύμβαση) ώστε ο Ναός να διεκδικήσει την κατασκευή του έργου βάσει των συμβατικών υποχρεώσεων του κατασκευαστού. Συγκεκριμένα το κεντρικό κλιμακοστάσιο του Ναού στερείται κάθε μονώσεως με αποτέλεσμα τα νερά της βροχής να εισέρχονται στο Αρχονταρίκι του Ναού με κίνδυνο τελικής διαβρώσεως της όλης κατασκευής του κλιμακοστασίου. Το δάπεδο της εισόδου του Ναού στερείται κάθε οριζοντιώσεως ώστε τα νερά της λασποβροχής να έχουν διαβρώσει την επιφάνεια των μαρμάρων, και η όλη όψη της εισόδου να είναι αποκρουστική. Καμία επιτροπή δεν θα δεχθεί να παραλάβει από τον κατασκευαστή τέτοιο έργο. Συνολικό κόστος περίπου 35 χιλ,ευρώ.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο δεν υπεισέρχεται στην διαχείριση αυτή καθ'εαυτή των οικονομικών του Συλλόγου, παρά μόνον καθ ό μέρος οι πιστοί ενορίτες και ιδιαίτερα οι δωρηταί , τα χρήματα των οποίων διαχειρίστηκε ο Σύλλογος και οι οποίοι προσφεύγουν εις το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο διερωτώμενοι για την τύχη των χρημάτων τους, λαμβάνουν εξηγήσεις περί της διαχείρισης αυτών.

Όσον αφορά τις αιτιάσεις σας εναντίον του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1.-0 Σύλλογος σας έχει περιέλθει εις πλήρη αδράνειαν από διετίας και πλέον. Αρκετά μέλη του Συλλόγου σας έχουν παραιτηθεί θεωρήσαντα ότι περατωθέντος του Ιερού Ναού εξέλιπε και ο λόγος της υπάρξεως του Συλλόγου.

2.- Από της παρουσιάσεως εις τον Ι.Ναόν του π. Αλεξίου μέχρι σήμερα έχουν αφιερωθεί εις τον Ναόν εκκλησιαστικά αντικείμενα αξίας άνω των 200 χιλιάδων ευρώ, και αυτά λόγω των θερμών παρακλήσεων προς τους ενορίτες μας του π, Αλεξίου, και της αγάπης του εκκλησιάσματος προς το πρόσωπον του, όπως παλαιότερα η κ. Κούτρα και ο κ. Ισκος διακήρυσσαν.

3.-0 π. Αλέξιος ουδέποτε εζήτησε 35.000 ευρώ από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σας. Σας εδήλωσε σαφώς ότι η τέλεση των εγκαινίων απαιτεί αρκετά χρήματα τα οποία έπρεπε εσείς ως ο κατ'εξοχήν συλλέκτης των δωρεών να διαθέσει.

4.- Ότι χρηματικό ποσό διαθέσατε στον π. Αλέξιο για τις ανάγκες των εγκαινίων έχει διατεθεί για την αγορά όλων των απαραιτήτων σκευών για τα εγκαίνια του Ναού τα οποία φυλάσσονται εις τον Ναόν και ευρίσκονται στην διάθεση παντός πιστού για σχετικό έλεγχον. Η ημερομηνία τελέσεως των εγκαινίων θα καθορισθεί υπό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

5.- Το ποσό των 4290 ευρώ που διαθέσατε εις τον I. Ναό σε μία περίοδο μεγάλης ανάγκης για την αντιμετώπιση των λειτουργικών του εξόδων, αποτελούσε ιεράν υποχρέωση του Συλλόγου σας , ως τούτο προκύπτει εκ του καταστατικού του Συλλόγου σας ο οποίος ήταν την εποχή εκείνη ο μόνος συλλέκτης χρημάτων και εν γένει δωρεών των πιστών. Εξ άλλου ο Ιερός Ναός εξόφλησε χρέος του Συλλόγου σας προς τον επιβλέποντα μηχανικόν κ.Κυδωνιάτη ύψους 5000 ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ποσό των 4290 ευρώ.

6.-0 χώρος της εκκλησίας ο οποίος σας εδόθη κατά το παρελθόν σας επαρεχωρήθη με σχετικό παραχωρητήριο το οποίο έληγε το έτος 2006. Το παραχωρητήριο αυτό ανανεούτο σιωπηρώς μέχρι προσφάτως. Ήδη μετά την παντελή αδρανοποίηση του Συλλόγου Ανεγέρσεως, και την επανίδρυση της Ερανικής Επιτροπής του Ναού υπό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο ανωτέρω χώρος θα καλύψει τρέχουσες ανάγκες του Ναού.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο εύχεται αυτή να είναι η τελευταία φορά που ασχολείται με τον Σύλλογο Ανεγέρσεως. Η ανέγερση του Ιερού Ναού έχει περατωθεί. Τυχόν υπολειπόμενες παρεμβάσεις ( αγιογράφηση, τέμπλο κλπ) αποτελούν αρμοδιότητα και τυγχάνουν της απολύτου ευθύνης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, το οποίο και θα αποφασίζει σχετικώς μόνον μετά την παντελή εξόφληση των χρεών του Ναού.

Ο Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Γιαννιός αποτελεί κόσμημα για την εκκλησία μας. Ακάματος εργάτης του Ευαγγελίου εξευρίσκει χρόνον για σωρεία όλη δραστηριοτήτων τόσον της ενορίας μας όσον και της Αρχιεπισκοπής Αθηνών όπως είναι τούτο γνωστόν εις πάντα ς

Το νέο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, περιβάλλει τον Αρχιμανδρίτη Αλέξιο Γιαννιό με τον πρέποντα σεβασμόν , αγάπη και εμπιστοσύνη και θα πράξει κάθε τι το δυνατόν ώστε η ομοψυχία η γαλήνη και η ηρεμία του χριστεπωνύμου πληρώματος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παπάγου να μην διαταράσσεται υπό ουδενός.


Χλωμές-θλιβερές καταστάσεις που απαντώνται σε ουκ ολίγους Ναούς...
Χριστούλη μας ...Τα πάντα εν σοφία εποίησες...

1 σχόλιο: