Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΝΤΙΡΕΚΤΙΒΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΩΣ ΜΕΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ


Με εξαιρετική πονηράδα οι εκκλησιαστικές αρχές επιβάλλουν την ύπαρξη Εφοριακών στα Μητροπολιτικά Συμβούλια! Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν είναι μόνο η Μητρόπολη Διδυμοτείχου... αλλά την πονηρά  μεθοδο εφαρμόζουν πολλοί άλλοι Μητροπολίτες..΄Οπως : Σύρου, Φθιώτιδος, Νεαπόλεως, Αποκορώνου, Καλύμνου κ.λ.π όπου στα Μητροπολιτικά τους Συμβούλια διαθέτουν Εφοριακούς... ΄Ετσι εξηγείται γιατί το ΣΔΟΕ, δεν έκανε ποτέ κανέναν έλεγχο στα οικονομικά των Μητροπόλεων που μάλιστα διαχειρίζονται και ευρωπαϊκά κονδύλια. 

Με αφορμή το χθεσινό μας ρεπορτάζ για την παρουσία του Διευθυντού της ΔΟΥ Διδιμοτείχου στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο λάβαμε το εξής σχόλιο ανωνύμου και συμμορφωθήκαμε με την παρότρυνσή του. Ψάξαμε. Διαβάστε πιο κάτω και οι συνειρμοί δικοί σας:

 1. Ανώνυμος10 Μαρτίου 2015 - 11:34 μ.μ.
  ΨΑΞΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΙΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΤΑ ΙΔΙΑ. ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΣ, ΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΥΤΟΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΦΟΡΟΥΣ. ΓΙΑΤΙ; 

979.Νέος Κανονισμός Μητροπολιτικών Συμβουλίων 263/2014. (ΦΕΚ 272/29.12.2014)

Νέος Κανονισμός των Μητροπολιτικών Συμβουλίων.
Συνοπτικά:

 1. Όλα τα Μητροπολιτικά Συμβούλια πρέπει να ανασυγκροτηθούν με θητεία έως το τέλος του 2016 (κατ' εξαίρεση) και από εκεί και έπειτα θα έχουν τριετή θητεία.
 2. Τα Μητροπολιτικά Συμβούλια αποτελούνται από τον Μητροπολίτη ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ένα δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου της περιοχής, ένα κάτοχο οικονομικού πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, δύο εφημερίους, δύο εκκλησιαστικούς συμβούλους από οποιαδήποτε Ενορία (όχι απαραίτητα της έδρας) της Ιεράς Μητροπόλεως, δηλαδή είναι επταμελές.
 3. Δεν απαγορεύεται κάποιο από τα μέλη να είναι δημόσιος υπάλληλος ή δημόσιος λειτουργός. Επομένως μπορεί να εξακολουθήσει να συμμετέχει και ο Προϊστάμενος της τοπικής Δ.Ο.Υ. , αλλά δεν είναι υποχρεωτικός ο διορισμός του ως μέλους του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.
 4. Οι εφημέριοι και οι εκκλησιαστικοί σύμβουλοι επιλέγονται από τον Μητροπολίτη και δεν διενεργείται κλήρωση πλέον.
 5. Απαγορεύεται οι εκκλησιαστικοί σύμβουλοι να είναι μεταξύ τους συγγενείς έως τετάρτου βαθμού εξ αίματος (πρώτα εξαδέλφια) ή τρίτου βαθμού εξ αγχιστείας (π.χ. ο γονέας της συζύγου και ο γαμπρός του).
 6. Επιτρέπεται η συνεδρίαση των μελών Μητροπολιτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη.
 7. Εάν μέλος του Συμβουλίου εκλείψει το Συμβούλιο μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα για ένα εξάμηνο, μετά από την πάροδο του οποίου δέον να διορισθεί άλλο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του ελλείποντος μέλους.
 8. Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς μία φορά το δίμηνο και εκτάκτως όποτε κρίνει ο Πρόεδρος ή το ζητήσει το 1/3 των μελών του.
 9. Πρόσκληση των μελών του Συμβουλίου δεν χρειάζεται εάν έχουν ορισθεί συγκεκριμένες ημερομηνίες συνεδριάσεων είτε με απόφαση του Μητροπολίτου είτε με πρακτικό του ίδιου του Συμβουλίου, του οποίου έχουν λάβει γνώση τα μέλη
 10. Προσφυγή κατά αποφάσεων του Μητροπολιτικού Συμβουλίου ενώπιον της ΔΙΣ επιτρέπεται εντός μηνός, αλλά μόνο σε όποιον έχει προσωπικό, άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον πλέον.
 11. Προβλέπεται για πρώτη φορά ρητά ότι το Μητροπολιτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την απόφαση σύναψης σύμβασης που προκαλεί δαπάνη, η οποία δεν έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της Μητρόπολης και υπερβαίνει το ποσό των 5.000 χωρίς ΦΠΑ, οπότε το Μητροπολιτικό Συμβούλιο προβαίνει και σε ανάλογη τροποποίηση του προϋπολογισμού.
 12. Προβλέπεται για πρώτη φορά ρητά ότι το Μητροπολιτικό Συμβούλιο αποφασίζει για το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, αγοραπωλησία κινητών αξιών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, αλλά η κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών γίνεται από τον Μητροπολίτη.
 13. Θεσπίζεται γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας, δηλ. για όσα θέματα δεν προβλέπεται ειδικώς αρμοδιότητα του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, αρμόδιος είναι ο Μητροπολίτης.

 14. Καταλάβατε;Να γιατί δεν γίνεται έλεγχος στις χρυσοφόρες μητροπόλεις...Κι εσύ ...ισότιμε, ορνίθιον, πιστέ να σταυροκοπιέσαι και να λες...Κύριε ελέησον! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου