Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015

ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ....

Πακτωλός ἑκατομμυρίων εὐρώ ρέει στήν 

Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν
 

Τοῦ Διονύση Μακρῆ
 
Προγράμματα τοῦ ΕΣΠΑ ἀξίας 40 καί πλέον ἑκατομμυρίων εὐρώ ἔχουν ἐγκριθεῖ καί ἤδη ὑλοποιοῦνται γιά λογαριασμό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν τά τελευταῖα δύο χρόνια. Προγράμματα τά ὁποῖα ἀποσκοποῦν νά ἐκσυγχρονίσουν τήν ἐκκλησιαστική διοίκηση ὄχι μόνο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἀλλά καί τῶν ὑπολοίπων Ἱερῶν Μητροπόλεων. Ἐπιγράφονται καί ἀφοροῦν τήν ἠλεκτρονική ἐκκλησιαστική διακυβέρνηση.


Καλά ἐνημερωμένη πηγή ὑποστήριζε ὅτι ἡ ὑλοποίηση τῶν προγραμμάτων τούτων θά συμβάλει οὕτως ὥστε νά καταστεῖ πράξη τά ὅσα διακήρυξε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος στήν ἐνθρονιστήριο ὁμιλία του περί ἐλαχιστοποίησης τῶν δυσβάστακτων χαρατσιῶν πού ἔχουν ἐπιβληθεῖ στούς ἱερούς ναούς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τήν τελευταία δεκαετία. Χαράτσια τά ὁποῖα ἐμποδίζουν τίς ἐνοριακές δραστηριότητες καί ἐν γένει καθιστοῦν δυσβάστακτο τό ἐνοριακό ἔργο. Γιατί εἶναι γεγονός ὅτι σχεδόν ὅλοι οἱ ναοί εἶναι καταχρεωμένοι στήν Ἀρχιεπισκοπή.
Μέ τόν πακτωλό λοιπόν τῶν ἑκατομμυρίων πού ρέουν ἄφθονα καί μάλιστα σέ καιρούς οἰκονομικῆς κρίσης τά τελευταῖα δύο χρόνια στήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν εἶναι φυσικό νά ἐφαρμοστεῖ μία νέα πολιτική διαγραφῆς τῶν χρεῶν αὐτῶν. Δέν ἀποκλείεται λοιπόν σέ πρώτη φάση νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τήν καταβολή τριμηνιαίων δόσεων οἱ ἐνορίες πού συντηροῦν φιλανθρωπικά ἱδρύματα, κυρίως γηροκομεῖα, ὅπως οἱ ἱεροί ναοί Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀχαρνῶν, Προφήτη Ἡλιοῦ στό Παγκράτι, Ἁγίων Ἀποστόλων Τζιτζιφιές κ. ἄ. Καί σέ δεύτερη φάση νά ἀπαλλαγοῦν ναοί πού εἶναι ὑπό ἀνέγερση ὅπως λ. χ. ὁ ἱερός ναός Ἁγίου Δημητρίου, στόν ὁμώνυμο Δῆμο κ. ἄ. Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ τόνιζε καλά ἐνημερωμένη πηγή ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος θά κάνει πράξη -ἔστω καί καθυστερημένα- τήν ὑπόσχεση πού ἔδωσε πρός τούς ἱερεῖς του τήν ἡμέρα πού ἀνέλαβε τά ἡνία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Σύμφωνα πάντως μέ τά ὅσα ἀναφέρουν οἱ προκηρύξεις καί οἱ διαγωνισμοί πού ἤδη βρίσκονται σέ ἐφαρμογή, τά προγράμματα τοῦ ΕΣΠΑ πού διαχειρίζεται ἀποκλειστικά ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν ἀφοροῦν καί τίς λοιπές Ἱερές Μητροπόλεις ἀλλά καί τήν ἴδια τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου