Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015

ΑΦΕΡΙΜ...ΝΑ ΑΛΛΑΧ...να ΘΕΟΣ ...ΝΑ ΜΑΛΑΜΑ

Ἰσλαμικὴ «Σαρία»: Ἡ ἀναβίωσις τοῦ Μεσαίωνος!

Αποθαυμάστε ποινές…Πίνεις αλκόολ.. θα τρως 80 βουρδουλιές!ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟ «Ἰσλαμικὸ Κράτος» προελαύνει ἀκάθεκτο, σφάζοντας καὶ σκορπώντας τὴ φρίκη στὴν Μέση Ἀνατολή, κάτω ἀπὸ τὴν ἐγκλημα- τικὴ ἀνοχὴ τῆς «πολιτισμένης» Δύσεως! Σὲ ὅποιες περιοχὲς ἐντάσσει στὴν κυριαρχία του, ἐφαρμόζει τὸ πιὸ ἀκραῖο πρό- σωπο τῆς «σαρία», ἤτοι τοῦ ἰσλαμικοῦ νόμου! Πρόσφατα μάλιστα ἔκαμε καὶ κωδικοποί- ηση! Δεῖτε τὴν φρικιαστικὴ εἴδηση: «Τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος συνέταξε τὸν “Κώδικα Σαρίας” ποὺ ἀφορᾶ τὶς ποινὲς ποὺ θὰ ἀποδίδονται στοὺς παράνομους. Ὁ κώδικας θὰ ἐπιβάλλεται, ὅπως ἀναφέρεται, σὲ περιοχὲς ποὺ βρίσκονται ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς ὀργάνωσης, σὲ Ἰρὰκ καὶ Συρία. Ὁ κώδικας προβλέπει 80 μαστιγώματα γιὰ κατανάλωση ἀλκοὸλ καὶ ἀκρωτηριασμὸ ἑνὸς χεριοῦ γιὰ κλοπή. Ὅσοι κατηγοροῦνται γιὰ μοιχεία θὰ σκοτώνονται διά λιθοβολισμοῦ καὶ ὁ ἕτερος ἐρωτικὸς παρτενὲρ θὰ μαστιγώνεται 100 φορές, ἐὰν εἶναι παντρεμένος ἢ θὰ ἐξορίζεται ἐὰν εἶναι ἀνύπαντρος. Ὅσοι καταδικάζονται γιὰ σοδομισμὸ (ποὺ εἶναι ἡ ὁμοφυλοφιλία κατὰ τοὺς τζιχαντιστὲς) ἀλλὰ καὶ οἱ κατάσκοποι τῶν μὴ πιστῶν μουσουλμάνων θὰ θανατώνονται. Γιὰ τοὺς συνεργοὺς σὲ λῃστεῖες, σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο κώδικα, προβλέπεται ἀκρωτηριασμὸς τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ καὶ τοῦ ἀριστεροῦ ποδιοῦ. Ἡ ποινὴ γιὰ τρομοκρατία εἶναι ἡ ἐξορία. Τὸν κώδικα Σαρίας τὸν παρουσίασε ὁ βρετανικὸς Independent μέσῳ ρεπορτάζ του καὶ ἕως σήμερα δὲν ὑπάρχουν στοιχεῖα ποὺ νὰ δείχνουν ὅτι εἶναι πλαστὸς» ! Τὰ καλόπαιδα τοῦ ἰσλὰμ ἀναβίωσαν τὴν ποιὸ φρικτὴ μορφὴ τοῦ μεσαίωνα, μὲ τὴν εὐθύνη τῶν δυτικῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν τὴ διάθεση «νὰ κουνήσουν οὔτε τὸ μικρό τους δακτυλάκι» νὰ τοὺς σταματήσουν! Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάει ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔρχονται! ( ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου