Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015

Για κοιτάξτε καημό που έχει με τον τουρισμό της Πάτμου ο Βαρθολομαίος!

Σέ παπικό ναό θέλει νά μετατρέψει τόν Ἅγιο Φωκά τῆς Πάτμου ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος
Τά παραλειπόμενα τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Πάπα στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο
(

Ἀσφυκτικές πιέσεις ἄσκησε τίς τελευταῖες ἑβδομάδες πρός τόν ἡγούμενο καί τήν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ὁ ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου κατ’ ἐντολή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη 
Βαρθολομαίου προκειμένου ἡ Ἱερά Μονή νά παραχωρήσει τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Φωκᾶ, πού βρίσκεται στήν εἴσοδο τοῦ λιμανιοῦ στούς Παπικούς καί δή στούς Οὐνίτες. Τό ζήτημα αὐτό προκάλεσε μεγάλη ἀναταραχή στό νησί. 


Ὁ ἡγούμενος ἀρχιμανδρίτης Κύριλλος σέ συνεννόηση μέ τήν ἐναπομείνασα ἀδελφότητα ἀρνήθηκε κατηγορηματικά νά συναινέσει στίς πατριαρχικές πιέσεις πού ἀσκήθηκαν προφορικά. Ἀρχικά ζήτησε ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο νά ὑποβάλλει τό αἴτημα γραπτῶς, κάτι πού ἐκεῖνο ἀρνήθηκε, πιθανόν γιά νά ἀποφύγει τή γενική λαϊκή κατακραυγή. Ἐν συνέχεια ὅμως ἀναγκάστηκε νά ἀποστείλει ὑπόμνημα, στό ὁποῖο καταγράφει ἐπακριβῶς τούς λόγους τῆς ἄρνησης νά παραδώσει στούς Οὐνίτες τοῦ Βατικανοῦ τήν ὀρθόδοξη ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Φωκᾶ.
Σύμφωνα μέ πληροφορίες τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ὑποστήριζε ὅτι διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ θά ἐνισχυθεῖ καί θά αὐξηθεῖ κατακόρυφα ὁ θρησκευτικός τουρισμός, ἀφοῦ ἀναμένεται νά ὑπερδιπλασιαστοῦν οἱ παπικοί προσκυνητές ἀπό τήν Εὐρώπη, οἱ ὁποῖοι θά ἐξυπηρετοῦνται λειτουργικά!!! Ὡστόσο, ἡ ἐκδήλωση τῶν πιέσεων ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στήν Κωνσταντινούπολη ὑποδηλοῖ τήν ὕπαρξη κάποιων παρασκηνιακῶν καί ὑπό τπόν μόδιον συμφωνηθέντων τοῦ Φαναρίου μέ τό Βατικανό τά ὁποῖα ἔχουν τεθεῖ ἤδη σέ ἐφαρμογή.
 Μέσα στό πλαίσιο αὐτό κυκλοφορεῖ τελευταῖα καί μία ἔντονη φημολογία πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἀπαίτηση τοῦ Βατικανοῦ νά ἀλώσει τό Ἅγιο Ὄρος μέ τό αἰτιολογικό τῆς δῆθεν ἐντρύφησης τῶν παπικῶν στόν Ἁγιορείτικο μοναχισμό!!! Ἡ φημολογία αὐτή ἀναφέρει πώς προτίθεται τό Βατικανό νά ἀγοράσει σέ πρώτη φάση κάποια κελιά καί  πώς ἤδη παρασκηνιακά ὑπάρχει μία ἄτυπη συμφωνία μέ ὁρισμένα πατριαρχικά μοναστήρια καί ἀδελφότητες. Ὡστόσο, τό βέβαιο εἶναι πώς ἄν φθάσει τό θέμα στήν Ἱερά Κοινότητα ἐπισήμως τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο θά λάβει τήν ἀνάλογη ἀπανταχοῦσα καί θά τό ...φυσάει γιά πολύ-πολύ καιρό. Γιατί τότε πολλοί μοναχοί καί μέ τό δίκαιό τους θά ἀκολουθήσουν τήν πορεία τῆς διωκόμενης παλαιᾶς ἀδελφότητας τῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου...
Στήν Πάτμο ὡστόσο σέ ἀντίθεση μέ τό Ἅγιο Ὄρος εἴθισται τό Φανάρι νά ἀλλάζει τούς ἡγουμένους σάν τά πουκάμισα μέχρι νά πετύχει τίς μύχιες ἐπιδιώξεις του. Καί δέν ἀποκλείεται μετά τήν ἄρνηση τοῦ νῦν ἡγουμένου τῆς Μονῆς νά ἐπανέλθει μέ κάποια νέα ἐκλογή ἡγουμένου τῆς... ἀρεσκείας του, πού θά συναινέσει στό πατριαρχικό αἴτημα!
Ἡ τοπική ἐφημερίδα πάντως τῆς Πάτμου στήν ἠλεκτρονική σελίδα πού διατηρεῖ (patmostimes) ἀναφερόμενη στό θέμα τοῦτο ἔγραψε μεταξύ ἄλλων καί τά κάτωθι: «"ΜΩΡΑΙΝΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΟΝ ΒΟΥΛΕΤΑΙ ΑΠΩΛΕΣΑΙ" Αὐτό ἀναφέρει μία ἐκκλησιαστική ρήση καί φαίνεται ὅτι βρίσκει τήν πιστή ἐφαρμογή της, μετά τίς ἔντονες φῆμες πού κυκλοφοροῦν ὅτι γίνεται προσπάθεια καί μάλιστα ἀπό τό Πατριαρχεῖο νά ἁλωθεῖ τό κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας πού εἶναι ἡ Πάτμος, μέ τή δημιουργία ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ στό νησί μας καί μάλιστα νά στεγαστεῖ στόν ὑφιστάμενο ναό τοῦ Ἁγίου Φωκᾶ στό λιμάνι. Ἴσως γίνεται μία προσπάθεια ὄχι μόνο ἅλωσης τοῦ νησιοῦ ἀλλά καί τῆς ὀρθοδοξίας γενικότερα ἀφοῦ ὅπως ἀναφέρεται ὁ Κολοκοτρώνης γιά νά καταλάβει τήν Τριπολιτσά κατέλαβε πρῶτα τά περίχωρα καί ἀπέκοψε τόν ἀνεφοδιασμό. Ναός λοιπόν γιά τούς Καθολικούς στήν Πάτμο καί μάλιστα ἕτοιμος θέλει νά χαριστεῖ ἀπό τό Πατριαρχεῖο στόν Πάπα - ἄραγε ἔναντι ποιοῦ ἀνταλλάγματος; - καί τώρα ἴσως ἐξηγοῦνται οἱ πρό ἡμερῶν ἐναγκαλισμοί τῶν δύο στό Πατριαρχεῖο. Ἄραγε θά δεχτεῖ ὁ Πάπας ἄν αὔριο, λέμε ἄν, πού δέν, τοῦ ζητηθεῖ νά φτιαχτεῖ ναός ὀρθόδοξος στό Βατικανό ἤ στήν πλατεία τοῦ Ἁγίου Πέτρου ἤ Μάρκου; Τί σκοπός ἐξυπηρετεῖται; Μᾶλλον ἴσως δέν μάθουμε ποτέ ἀφοῦ τά πάντα κινοῦνται στά καλοκουρδισμένα γρανάζια, μίας σκόπιμης καί βραδυκίνητης φαναριώτικης διπλωματίας, πού ὅμως ἐγκυμονοῦν κινδύνους γιά τήν ὀρθοδοξία καί τό ἔθνος γενικότερα... Γνωρίζουμε ἀρκετά, τίς παρασκηνιακές ἐνέργειες καί πιέσεις πού ἀσκοῦνταν στόν ἡγούμενο καί προφανῶς στήν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς καί θά ἐπανέλθουμε. Ὑπάρχει ἀπορία ὅμως. Εἶναι καθαρά θέμα Πατριαρχείου καί Μονῆς ἤ καί κατοίκων; Γνωρίζει ὁ πατριάρχης πῶς θ' ἀντιδράσει ὁ κόσμος; Μήπως ἔχει ξεχάσει ὅτι μέ τά γεγονότα ἀγοραπωλησιῶν τῆς Μονῆς, ἔχει νά ἔλθει 20 χρόνια ἐπικαλούμενος πάντα ὅτι χρειάζεται χρόνος προετοιμασίας τοῦ ταξιδιοῦ, ἐνῶ κάθε φορά μόλις βρεῖ εὐκαιρία κάνει τά ταξιδάκια του σέ Ἑλλάδα καί ἐξωτερικό καί ὄχι στήν Πάτμο πού ἀνήκει ἀποκλειστικά στό Πατριαρχεῖο; Μήπως φοβᾶται; ἄν ναί γιά ποιό γεγονός; Ἄν λοιπόν γίνουν πράξη οἱ προθέσεις του καί μέ ἐνάντιο τόν κόσμο γιά τή δημιουργία ναοῦ καθολικῶν στήν Πάτμο, μᾶλλον θά πρέπει νά τήν ξεχάσει ἀφοῦ θά πρέπει νά τό σκεφτεῖ καλά γιά νά ξαναπατήσει σέ χώματα πού ἁγίασε ἡ παρουσία τοῦ μεγάλου ὁραματιστῆ τῆς Ἀποκάλυψης.
Καλό θά εἶναι νά τό ξανασκεφτεῖ. Καί ἀντί νά πιέζει ἡγούμενο καί ἀδελφούς πού ἔχει καταστήσει ὁμήρους του, ἄς ἔλθει νά τά πεῖ ὁ ἴδιος ἤ στέλλοντας κάποιο γράμμα μέ προτάσεις καί ὄχι προφορικά. Τότε πραγματικά θά ἀντιληφθεῖ καί θά αἰσθανθεῖ τό:                                                  "Πόσα ἀπίδια βάζει ὁ σάκος"».

Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου