Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013ΘΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΘΕΙ 

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

ΑΞΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ...

Μόνο με 5.000  Ευρουλάκια!

Προκήρυξε "διαγωνισμό" για εκδήλωση ενδιαφέροντος  προς μηχανιγράφηση των υπηρεσιών της, η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολις. Μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2012, έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους.. Το έργο  χρηματοδοτείται από τα περιφερειακά προγράμματα της Ε.Ε.
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Διάρκεια έργου:
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 10 ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 
3.       Προϋπολογισμός έργου
Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στα 5.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων. Η εν λόγω δαπάνη αφορά στην κατηγορία δαπανών «Εξοπλισμός / Equipment». Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί με την παράδοση του εξοπλισμού και την έκδοση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας από την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης.
4.       Δικαίωμα Συμμετοχής-υποβολής προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και να δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού και να διαθέτουν:
  • αποδεδειγμένη πενταετή (5ετή) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της μηχανοργάνωσης. Για επικοινωνία : www.imalex.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου