Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013

ΝΕΟ ΤΑΞΙΔΑΚΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ...

Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ...ΠΑΕΙ ΓΕΩΡΓΙΑ!- ΚΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΤΕ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ


Την Τιφλίδα της Γεωργίας επισκέπτεται από χθες, 10 Ιανουαρίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, προκειμένου να προεξάρχει των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 80χρονα και την 35η επέτειο από την ανάρρηση στον Πατριαρχικό Θρόνο του Αρχιεπισκόπου Μιτσχέτης και Τιφλίδος και Καθολικού Πατριάρχου πάσης Γεωργίας Ηλία Β’.  
Ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης προανήγγειλε αυτό το ταξίδι του στην Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Γεωργίας, ανήμερα την Πρωτοχρονιά, κατά την ομιλία του στην Αίθουσα του Θρόνου, όπου έλαβε χώρα η καθιερωμένη επί τω νέω έτει δεξίωσις. Είπε τότε ο Πατριάρχης, αναφερόμενος στις ανά την οικουμένη περιοδείες του: 
Ἐν τῷ πλαισίῳ τούτῳ τῆς μαρτυρίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου "ἐκτός τῶν τειχῶν" προγραμματίζομεν καί ἐφέτος ἱεράς ἀποδημίας, μέ πρώτην τήν ἐντός τῶν ἡμερῶν πρός τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Γεωργίας, διά νά τιμήσωμεν τήν 80ήν ἐπέτειον ζωῆς καί τήν 35ην Πατριαρχικήν τοῦ προσφιλοῦς ἀδελφοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου καί Καθολικοῦ πάσης Γεωργίας κυρίου Ἠλία.  
Αξίζει να υπενθυμίσουμε το γεγονός ότι η Εκκλησία της Γεωργίας ανακηρύχθηκε αυτοκέφαλος, κανονικώ τω τρόπω, επί Πατριάρχου Δημητρίου (1990). Περί αυτής διαβάζουμε σχετικώς στην ιστοσελίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου: 
Ἡ κατά τόν 1ον αἰῶνα ὑπό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου ἱδρυθεῖσα Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας (Ἰβηρίας) ἀνεδέχθη ἐξ ὁλοκλήρου τόν χριστιανισμόν κατά τόν 4ον αἰῶνα κατόπιν ἱεραποστολικῆς δράσεως τῆς ἰσαποστόλου Ἁγίας Νίνας ἐκ τῆς Καππαδο­κίας. Ἐν συνεχείᾳ τόν 5ον αἰῶνα ἀνεγνωρίσθη αὐτοκέφαλος ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, εἰς τήν δικαιοδοσίαν τοῦ ὁποίου ἀνῆκε κανονικῶς. Τῷ 1811 ἐστερήθη τῆς ἱστορικῆς προνομίας αὐτῆς, καταργηθείσης ἀντικανονικῶς ὑπό τοῦ τότε αὐτοκράτορος τῆς Ρωσσίας. Μόνον τῷ 1917 κατέστη δυνατή ἡ ἀποκατάστασις τῆς ἱστορικῆς ἀνεξαρτησίας τῆς αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας. Χάριν δέ εἰς τήν πρωτοβουλίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Δημητρίου τό ζήτημα τῆς κανονικότητος τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας ἐπανεθεωρήθη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῇ 3ῃ Μαρτίου 1990, Πατριαρχικῇ καί Συνοδικῇ ἀποφάσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας (Ἰβηρίας) ἀνεκηρύχθη αὐτοκέφαλος, ἐκδοθέντος Συνοδικοῦ Τόμου.
ΠΗΓΗ: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου