Τρίτη 19 Μαρτίου 2013

ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ


ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Μέ πολλή χαρά ἐπικοινωνῶ μαζί Σας γιά νά Σᾶς εὐχηθῶ μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη καλή Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι περίοδος μεταμόρφωσης. Ὁ ἄνθρωπος ἀγωνίζεται καθημερινά «τόν καλόν ἀγώνα», πού ἀποβλέπει στήν ἀλλαγή, στήν ὁλοκληρωτική πνευματική ἀλλοίωση τῶν αἰσθήσεων, τῶν ἐπιθυμιῶν τῶν ἀναγκῶν καί τῆς σάρκας.
Μέσα ἀπό μιά θαυμάσια, ἄνετη, εἰρηνική, μυσταγωγική καί προσευχητική διαδικασία ὅλα μεταμορφώνονται κατά τήν περιόδο αὐτή. Κι ὁ καιρός αὐτός τοῦ κατανυκτικοῦ Τριωδίου «καιρός εὐπρόσδεκτος καιρός μετανοίας» εἶναι ξεχωριστός, γίνεται γιά ὅλους μας «ὁ εὐλογημένος καιρός» μέσα στήν τραγικότητα τῆς ἱστορίας μας, ἀφοῦ ἀναζητοῦμε τό ἄλλο, τό διαφορετικό ἀπό αὐτό πού ἐπαγγέλεται ὁ κόσμος, ἀφοῦ καλλούμαστε νά  χορτάσουμε πνευματικά, ἐνῶ θά πεινοῦμε σωματικά, ἀφοῦ αἰσθανόμαστε τό ἄπειρο ἔλεος τοῦ Θεοῦ, πού ἐκουσίως πορεύεται πρός τή σταύρωση, ἀφοῦ τέλος, προσπαθοῦμε νά γίνουμε κοινωνοί τῆς χαρᾶς τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς ὡραιότητας Χριστοῦ καί Ἐκκλησίας.
Αὐτή ἡ περίοδος ἄς γίνει γιά ὅλους μας αἰτία ἀνακαινίσεως καί πνευματικῆς προόδου γιά νά ἀξιωθοῦμε μέ πληρότητα χαρᾶς νά προσκυνήσωμε καί τήν Ἁγία Ἀνάσταση.
Καλή καί εὐλογημένη Μεγάλη Σαρακοστή.
Μέ πολλή ἀγάπη καί τιμή
 Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
Μακάριος Γρινιεζάκης

***Ευχαριστούμε  εγκαρδίως τον Γέροντα και μακάρι να φωτιζόμαστε περισσότερο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου