Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016

Μα καλά ...μην πάμε μακρυά! ΟΛΟΙ οι άγιοι της Ορθοδοξίας... γίνανε από τη χατζάρα των Μουσουλμάνων! Των Τζιχαντιστών δηλαδή της εποχής εκείνης!

ΙΔΟΥ ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙΟ ΣΥΣΤΗΝΕΙ ΤΟΝ ΣΦΑΓΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟ ΤΩΝ "ΑΠΙΣΤΩΝ"! ΦΡΙΚΗ!

Όσοι αγόρασαν το χθεσινό Βήμα της Κυριακής είχαν την ευκαιρία να προμηθευτούν δωρεάν και το Κοράνι, προσφορά της εφημερίδας προς τους αναγνώστες της.Το Κοράνι, το Ευαγγέλιο δηλαδή για τους μουσουλμάνους, τι μηνύματα εκπέμπει; Ειρηνικά, αγάπης; Κάθε άλλο. Για όσους έχουν απορία, ας δουν σε ποια σημεία του επικροτεί και συστήνει...στους μουσουλμάνους να σφαγιάζουν και να αποκεφαλίζουν τους "απίστους"!

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ πριν από μερικούς μήνες, απαντώντας στον Αχμάντ Ελντίν, διπλωματούχο της Ισλαμικής Θεολογίας ο οποίος ισχυριζόταν ότι η θρησκεία τους είναι φιλειρηνική προς τις άλλες θρησκείες, κυριολεκτικά πολτοποίησε τα αστεία επιχειρήματά του, αναφερόμενος στα σημεία του Κορανίου όπου συστήνεται η δολοφονία των αλλοθρήσκων.
Δείτε λοιπόν τι αναφέρει ο Μητροποίτης Πειριαιώς Σεραφείμ:
Ἡ ἱστορική τεκμηρίωση τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ παραπέμπει στήν καρατόμηση ἀπό τόν Ἄραβα ἔμπορο Μωάμεθ «Muhammad», τῆς φυλῆς τῶν Quraish, τόν δῆθεν προφήτη, πού συνεζεύχθη κατ’ ἐντολήν τοῦ «θεοῦ», σάν ἑβδόμη σύζυγον του, τήν γυναίκα τοῦ θετοῦ γιοῦ του, Ζαῒντ καί σάν ἐννάτη, τήν ἑπταετή κορασίδα Ἄϊσα, ἑπτακοσίων μελῶν τῆς ἐβραϊκῆς φυλῆς Μπανού-Κουρέϊς στήν Μεδίνα τούς ὁποίους θεώρησε ὡς συνωμότες, καί συνεπῶς ἐφόσον ἡ δῆθεν σφραγίδα τῶν Προφητῶν τοιουτοτρόπως ἀντιμετώπισε τούς ἐχθρούς του καί οἱ πιστοί του σήμερα μποροῦν να τό ἐπαναλάβουν, ἐφόσον ἡ ζωή του ἀποτελεῖ οὐσιαστικό μέρος τῆς θρησκευτικῆς τους παραδοχῆς.
Γιά τό Ἰσλάμ τόσο ἡ ἱστορική παράδοση τῶν πρώτων αἰώνων διάδοσης του (7ος-8ος αι.) ὅσο καί οἱ ἐντολές (Σούρες) τοῦ Κορανίου, ἀποτελοῦν τήν πιό γνήσια ἐκδοχή τῆς θρησκείας καί ἐκλαμβάνονται μέ ἀπόλυτο καί ἀπαρέγκλιτο τρόπο. 


«Θεολογικς» στό Κοράνι πού «νσωματώνει» τήν ποκάλυψι το «Θεο»,σάν δθεν «αώνιο καί δημιούργητονέκαθεν πάρχον μετά το Θεο ςαώνιος φανέρωσις τς θείας θελήσεως» δίδονται ο ντολές τοποκεφαλισμο τν «πίστων».
Στό κεφ. 8 το Κορανίουστ. 12 ξαγγέλλεται «θά κτοξεύσω τόν τρόμο στίς καρδιές τν πίστωνφαιρέστε τους τά κεφάλια καί πειτα φαιρέστε τους τάδάκτυλα.». Στο κεφ. 47, στ. 3, δίδεται  δθεν θεϊκή ντολή «στήν σύγκρουσι μέ τούς πίστους στό πεδίο 
τς μάχης ξεριζώστε τους τά κεφάλια μέχρι νά τάτσακίσετε πλήρως.» καί στό στ. 4 «ταν συνανττε τούς πίστους φονεύετε καί κατασφάζετε, συγκρατοντες 
στερεά τά δεσμά»στό δέ κεφ. 8, στ. 17, οδήμιοι το σλάμ ναφέρονται ς ο κπρόσωποι το δολοφόνου «Θεο»μέτήν διαβεβαίωση «δέν φονεύετε σες ατούς λλά  Θεός. ταν κοντίζεις δένεσαι σύ πού κοντίζειςεναι ατός  Θεός γιά νά δοκιμάσει τούς πιστούς διάλαμπρς δοκιμασίας.  Κύριος κούει καί γνωρίζει τά πάντα» καί στό στ. 40,θεμελιώνεται  διά μέσου τν αώνων θρησκευτικός φασισμός,λοκληρωτισμός καί  μή βία το σλάμ μέ τή σούρα «Πολεμετε ατούςμέχρις του δέν θά πάρχει λλη θρησκεία παρά το μόνου Θεο». 

Σήμερα στίς Ἰσλαμικές χῶρες, ὁ θρησκευτικός νόμος Σαρία χρησιμοποιεῖται σάν βάση νομιμοποίησης τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ τόσο ἀπο τά ἐπίσημα κράτη ὅσον καί ἀπό τούς πιστούς τοῦ Ἰσλάμ. Στήν Σαουδική Ἀραβία τά τελευταία 20 χρόνια ἔχουν ἀποκεφαλισθῆ περί τα 2.000 ἄτομα δημόσιᾳ μέ τά πλήθη νά παρακολουθοῦν τό φρικτό θέαμα, καί νά ἐπευφημοῦν καί να χειροκροτοῦν.
 
Αὐτά λοιπόν τά ἐγκλήματα πού συγκλονίζουν κάθε ἐχέφρονα ἀνθρωπο δέν εἶναι προϊόντα μιᾶς κατασκευασμένης παράδοσης ἀλλά δυστυχῶς ἔχουν ἱστορική καί «θεολογική» ἑρμηνεία καί κάλυψη ἀπό τό Ἰσλάμ διότι οἱ ἐκτελεσταί τοῦ Ἰσλάμ δέν προβαίνουν ἁπλά σε μία πράξη ἐκδίκησης κατά τῶν ««ἀπίστων»» ἀλλά πρωτίστως, θεωροῦν ὅτι ἐκτελοῦν μία θεϊκή ἐντολή μέ τελετουργικό χαρακτήρα, σάν ὄργανα τοῦ θείου θελήματος. Βέβαια θέλουν νά ἀγνοοῦν ὅτι ὁ «θεός» τοῦ Ἰσλάμ εἶναι ὁ πρωτιστεύων τοῦ ἀραβικοῦ πολυθειστικοῦ συστήματος «al ilah-Allah» πού φυσικά σάν δαιμόνιο εἶναι αἱμοδιψής καί δολοφονικός.
Ὁμιλεῖ ὁ κ. Καθηγητής γιὰ «εἰρηνικὸ Ἰσλὰμ» καὶ θέλει νὰ παραβλέπει τὴν πληθώρα τῶν χωρίων τοῦ Κορανίου, τὰ ὁποία ἐξωθοῦν τοὺς μουσουλμάνους σὲ πράξεις βίας καὶ ἀφανισμοῦ τῶν «ἀπίστων», δηλαδὴ τῶν μὴ μουσουλμάνων! Θέλει, γιὰ παράδειγμα νὰ ἀγνοεῖ τὸ Κεφ. 8, στιχ.65, τοῦ Κορανίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου