Κυριακή 21 Απριλίου 2013

ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ!


ΤΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ  "ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ" Ευτυχώς συντηρείται από κάποιους...

Κάτι είχαμε γράψει δώ, πριν ένα μήνα για το Τάμα του Έθνους.. Υπάρχουν φίλοι αυτής της ιστορίας , που από το 1821, ολοένα ξεχνιέται κι ολοένα ξαναγεννιέται... αλλά τίποτε δεν γίνεται ως προς την εκπλήρωση του τάματος. Δείτε όμως τι μας γράφουν οι
«Φίλοι του Τάματος του Εθνους».. Αξίζει τον κόπο να μάθαιτε όσα κι εμείς αγνοούμε.. Δείτε:


Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030 2103254321-2, fax 210-3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
ΑΦΜ 998406487 ΔΟΥ Ψυχικοῦ


ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΗΜΕΡΙΔΑ 31.3.2013 ΓΗΠΕΔΟ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ
θ. «Ἱστορικὴ ἀναδρομὴ ἀπὸ τὸ 1821 ἕως σήμερα» 
ὑπὸ τοῦ κ. Ἀχιλλέως Λαζάρου,Καθηγητο 4ου Πανεπιστημίου τς Σορβόννης, εδικο Βαλκανιολόγου.


ΜΕΤΑΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΑ ΔΕΙΝΟΠΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ο κ.  Ἀχ. Γ. Λαζάρου στην ομιλία του αναφέρει:Καταφθάνοντας εἰς τὴν Ἑλλάδα τὸ γαλλικὸ ἐκστρατευτικὸ σῶμα τῶν 14.000 ἀνδρῶν ὑπὸ τὸν στρατηγὸ Μαιζὼν ἐντεταλμένο εἰς τὸν ἐξαναγκασμὸ τοῦ Ἰμπραὴμ πρὸς ἐγκατάλειψιν τοῦ ἑλληνικοῦ ἐδάφους, ὁ μεγάλος Φιλέλληνας Ἐϋνάρδος ἔγραψε τὴν 26ην Νοεμβρίου 1827 πρὸς τὸν Καποδίστρια τὰ ἀκόλουθα: «Ἀγαπητέ μου Κόμη. Ἐνῷ τὰ νέα τοῦ Ναβαρίνου μὲ γεμίζουν χαρά, ἡ καρδιά μου σπαράζει μὲ αὐτά, ποὺ μαθαίνω γιὰ τὴν βαρβαρότητα τοῦ Ἰμπραὴμ καὶ τὴν ἐσχάτη ἔνδεια τῶν κατοίκων. Γυναῖκες, παιδιὰ καὶ γέροντες πεθαίνουν κυριολεκτικὰ ἀπὸ τὴν πείνα… Μόλις ἔγραψα στὸ Παρίσι καὶ σὲ μερικὲς Ἐπιτροπὲς γιὰ νὰ συνδράμουν καὶ πάλι τοὺς περιπλανωμένους πληθυσμούς… ὅλα τὰ βοηθήματα τῆς ἀγαθοεργίας πρέπει νὰ διατίθενται γιὰ τὴν περίθαλψιν τῶν θυμάτων τοῦ πολέμου, ποὺ δυστυχοῦν».
Ταυτόχρονα πέραν τῆς στρατιωτικῆς συμβολῆς ἡ παρουσία τόσων χιλιάδων Γάλλων ἀνδρῶν ἐξάπαντος συμβάλλει καὶ εἰς τὴν ἀπαραίτητη ἀνοικοδόμησιν καὶ τὴν στοιχειώδη οἰκονομικὴ ἀνάπτυξιν.
Εὐοίωνο καὶ αἰσιόδοξο μήνυμα γιὰ τὸν Κυβερνήτη Καποδίστρια ἐκτιμήθη ἡ ἄμεσος καὶ πρόμυθος ἀποδοχὴ προσφορᾶς ὑπηρεσιῶν εἰδικῶν καὶ ἀπὸ Συνέλληνες, οἱ ὁποῖοι διακρίθηκαν εἰς τὸν ἔνοπλο καὶ αἱματηρότατο ἐπαναστατικὸ ἀγώνα. Ἀπεδείχθησαν δὲ παντελῶς αὐθαίρετοι καὶ ἀβάσιμοι οἱ ψίθυροι, κατὰ τοὺς ὁποίους, μὲ τὴν ἄφιξιν τοῦ Καποδίστρια παρεγκωνίσθη ὁ Ἰωάννης Κωλέττης. Τοὐναντίον ἀξιοποιήθη χάριν καὶ εἰς τὴν ἰατρικὴ ἰδιότητά του. Διορίσθηκε ἀπὸ τὸν Κυβερνήτη Καποδίστρια ἔκτακτος Ἔφορος Ὑγείας μὲ ἕδρα τὶς Σπέτσες, τὶς ὁποῖες εἶχε πλήξει ἡ θανατηφόρα πανούκλα, καθὼς καὶ ἄλλες περιοχές, πρὸ πάντων τὶς ἀπέναντι πελοποννησιακὲς ἀκτές. Ὁμολογουμένως παρεγνωρίσθη ἡ ἀνωτερότητα καὶ ἡ εὐαισθησία τοῦ Κυβερνήτη, ὁ ὁποῖος προσωπικὰ ἐγκατέστησε τὸν Κωλέττη εἰς τὴν τόσον καίρια θέσιν συνταξιδεύοντας μὲ τὴν ρωσικὴ φραγάτα ΕΛΕΝΗ. Ἐδικαιώθη δὲ καὶ μὲ τὴν λῆψιν τῶν ἐνδεδειγμένων μέτρων θεραπείας, τὰ ὁποῖα ἔλαβε ὁ ἰατρὸς τῆς αὐλῆς τοῦ Ἀλῆ πασᾶ τῶν Ἰωαννίνων Ἰωάννης Κωλέττης ὡς κατ’ἐξοχὴν εἰδικὸς εἰς τὸ τότε συχνότατο ἐπιδημικὸ φαινόμενο. Πρόσθετο καὶ εὐγλωττότερο ἀποδεικτικὸ τῆς σωστικῆς ἀποστολῆς τοῦ Κωλέττη εἰς τὶς Σπέτσες καὶ τῆς τόσο ἐμπνευσμένης διοικητικῆς εὐθυκρισίας τοῦ Κυβερνήτη εἶναι τὰ συγχαρητήρια καὶ τὰ εὐχαριστήριά του πρὸς τὸν δῆθεν παραγκωνισμένο Κωλέττη!
Ἐξ ἴσου ὑποτιμημένο εἶχαν θεωρήσει τὸν Κωλέττη, ὅταν ἀπὸ τὸν Καποδίστρια ἐτοποθετήθη ὡς Ἔκτακτος Ἐπίτροπος Ἀνατολικῶν Σποράδων μὲ ἕδρα τὴν Σάμο. Ὅμως ἐνωρίτερα ἔγινε ἀντιληπτόν, ὅτι ὑπῆρξε ἡ πλέον ἐπιτυχημένη ἐπιλογὴ διοικητικοῦ προσώπου. Διότι ὁμολογουμένως ἀπεφεύχθησαν αἱματοχυσίες, μετὰ τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς Σάμου καὶ τῶν ἄλλων νησιῶν ἀπὸ τὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα καὶ τὴν ἀνακήρυξιν τῆς Σάμου ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις σὲ Ἡγεμονία ὑπὸ τὴν ἐπικυριαρχία τοῦ σουλτάνου, ὁπότε οἱ Σάμιοι ἀρχηγοὶ τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 Λυκοῦργος Λογοθέτης, Κ. Λαχανᾶς, Σταμάτιος Γεωργιάδης, ὁ ποιητὴς Γεώργιος Κλεάνθης καὶ ὁ μητροπολίτης Κύριλλος Ἀγραφιώτης ἐξορίσθησαν εἰς τὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα χάρις εἰς τὴν πειθὼ καὶ εἰς τὸν ἐπιδέξιο χειρισμὸ τοῦ ζητήματος ἀπὸ τὸν Ἰ. Κωλέττη.
Ὁ Καποδίστριας ἐπιπρόσθετα εἶχεν καὶ διαβεβαίωσι τῶν Μαυρομιχαλαίων δι᾿ ἀνυπαρξία δυσμενῶν προθέσεων. Ἐμπνευσμένα εἶχε στείλει πρὸς αὐτοὺς τὸν ἁγνότερο ἀγωνιστὴ τοῦ δεκαετοῦς ἐπαναστατικοῦ ἀγῶνος, τὸν πάντιμο Νικόλαο Κασομούλη, ὡς ἀγγελιοφόρο-ἐγγυητή «διὰ τοὺς εἰρηνικοὺς σκοπούς του». Κατὰ δὲν τὴν συνάντησιν Κασομούλη-Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη ἦταν παρὼν καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Κανάρης! Συνεπῶς γνωρίζομε τὰ ὀνόματα τῶν δολοφόνων, τῶν δὲ ἠθικῶν αὐτουργῶν κυκλοφοροῦνται ψιθυριστά! Ὁ Κασομούλης συμπληρώνει: «…Ἐξομολογοῦμαι τὴν ἀλήθειαν ὅτι καὶ διὰ τοὺς δύο ἐλυπήθην καὶ ἐκαταράσθην τοὺς πρωταιτίους, οἵτινες ἔθεσαν εἰς τοιαύτην κατάστασιν τοὺς ἄνδρας νὰ φονεύσουν τὸν ἀγαθώτερον Ἕλληνα καὶ Πατέρα τοῦ Ἔθνους».
Ἐξ ἄλλου τὸ ἀπεχθέστερο καὶ διαχρονικῶν διαστάσεων ἔγκλημα κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ κατηγγέλθη ἀπὸ τὸν Λαφαγιέτ: «Τὸ μεγαλεῖον τῆς Ἑλλάδος ἀφέθη ἐκτὸς τῆς Ἑλλάδος. Τί εἴδους Ἑλλὰς εἶναι ἡ Ἑλλάς χωρὶς τὴν Λῆμνον, τὴν Λέσβον καὶ τὴν Ὄσσαν, τὸν Ὄλυμπον καὶ τὸν Ἄθω ; Ὄχι μόνον τὸ μεγαλύτερον, ἀλλὰ καὶ τὸ ἑλληνικώτερον τμῆμα τῆς Ἑλλάδος δὲν περιελήφθη ἐντὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους… καὶ αἱ νῆσοι καὶ αἱ ἀκταὶ τῆς Θράκης καὶ ἡ ἑλληνικὴ κοινότης τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἶναι πραγματικοὶ Ἕλληνες…». Ὁ δὲ Βρετανὸς πολιτικὸς Δίλκε διευκρινίζει μὲ σαφήνεια: «Ἡ Ἑλλάς … ἀφεθεῖσα χωρὶς τὴν Θεσσαλίαν, τὴν Ἤπειρον καὶ τὴν Κρήτην, ἐψαλιδίσθη καὶ κατεδικάσθη εἰς λιμοκτονίαν ἀπὸ τὰς Μ. Δυνάμεις».
Προφανέστατα τὸ ἀπάνθρωπα ἄδικο καὶ φοβερὸ ψαλίδισμα τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου καὶ ἡ παρεπόμενη ὀδυνηρὴ λιμοκτονία τῶν «ἀπελευθερωθέντων» Ἑλλήνων, ποὺ εἶχαν ἐπιβάλλει ξένες Δυνάμεις, κατ᾿ ἐξοχὴν ἡ πονηρὰ Ἀλβιών, Ἀγγλία, ἐπέφεραν τὰ ἀλλεπάλληλα μετεπαναστατικὰ κινήματα τῶν ἀλυτρώτων ἑλληνικῶν περιοχῶν, ταυτόχρονα δὲ ἀδυσώπητη δυσφήμισιν τοῦ δικαιολογημένου ἑλληνικοῦ μεγαλοϊδεατισμοῦ… Εἰς ἀντίθεσιν ὁ μεγαλοϊδεατισμὸς ἄλλων χωρῶν ὑπερβαίνει καὶ τὰ ὅρια τῆς τολμηρότερης ἀνθρώπινης φαντασίας!
Ἡ Μεγάλη Ἰδέα τῶν Ἑλλήνων, ὅπως ὁμολογεῖται ἀπὸ Λαφαγιέτ, Δίλκε καὶ πολλοὺς ἄλλους, ἦταν πραγματιστικὴ καὶ ὄχι πλασματική!
Συνεπῶς συμπεριφορὲς ἐκπροσώπων τῆς Ἀγγλίας ἀπέναντι τοῦ ἀρτιπαγοῦς ἑλληνικοῦ κράτους ὑπῆρξαν παράλογες καὶ ἐπιβλαβέστατες… Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1836 ὑπεστήριζαν τὸν Φίνλεϋ εἰς τὶς διεκδικήσεις του ἐναντίον τοῦ ἀρτιπαγοῦς ἑλληνικοῦ κρατιδίου. Ὡστόσο κατὰ τὴν ἀνεκδιήγητη Μεταπολίτευσιν ὁ Φίνλεϋ προεβλήθη πολυέξοδα, ἄν καὶ ὁ μισελληνισμός του ἐπεσημάνθη ἤδη ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Τὸ 1848 καταδιώκονται Ἑπτανήσιοι, ἐπειδὴ συμμετεῖχαν εἰς τὴν πανευρωπαϊκὴ ἐπανάστασιν! Ἐπὶ δεκαετία 1843-1849 ἡ Ἀγγλία, ἡ ὁποία κατεῖχε τὰ Ἑπτάνησα, δημιουργοῦσε προβλήματα διεκδικώντας καὶ τὰ ἀσημαντότερα ξερονήσια! Μετὰ τὸ 1842 ὑπερασπιζόταν τὸν διαβόητο Πατσίφικο! Τὸ 1850 ἀγγλικὸς στόλος ὑπὸ τὸν ναύαρχο Πάρκερ ἀπέκλεισε τὰ ἑλληνικὰ λιμάνια, τρομοκρατικὴ ἐπιχείρησις, ἡ ὁποία ἔμεινε εἰς τὴν ἱστορία μὲ τὴν ὀνομασία Τὰ Παρκερικά, ἀπὸ τὸν Ἄγγλο ναύαρχο Πάρκερ!
Σχετικὰ μᾶς πληροφορεῖ καὶ ὁ Γιάννης Μακρυγιάννης : «τότε ὁ Πάλμερστον ἑτοιμάζει ἕνα σημαντικὸ στόλο μὲ βατζέλα, μὲ φεργάδες, μὲ μπρίκια καὶ μὲ στρατέματα κὶ ὁ Πάρκερ ναύαρχος κὶ ἔρχονται εἰς τὸν Περαία καὶ Ἀμπελάκι (Σαλαμίνα) καὶ μᾶς κάνουν στενὸν μπλόκον μὲ τὸν λόγον ὅτι ζημιώσαμεν τὸν Ὀβραῖον καὶ τὸν Φίντλεϊ… Καὶ παίρνουν ὅλα τὰ ἐθνικὰ πλοῖα καὶ τὰ ἐμπορικά· κὶ ἀφανίζουν τὸ ἐμπόριον γενικῶς καὶ τοὺς δυστυχισμένους τοὺς νησιῶτες… Καὶ μᾶς ἔφτιασαν ὅλους νοικοκυραίους. Καὶ φοβέριζαν σήμερα θὰ κινηθοῦν διὰ τὴν πρωτεύουσαν κὶ αὔριο θὰ κινηθοῦν. Τὸ κόμμα τὸ ἀγγλικὸν ἀδύνατο. Νέκρωσε ἀπὸ τὸ μῖσος τῶν ἀνθρώπων. Κὶ ἐνώθη ὅλο τὸ ἔθνος ἀναντίον τους… Κι ὁ Θεὸς ὁποὺ μᾶς γλύτωσε τόσες φορές, μᾶς ἔσωσε καὶ τότε».
Ἔκτοτε ὡς σήμερα πόσο μᾶς ἔβλαψαν οἱ Ἄγγλοι καὶ οἱ λοιποὶ Φράγκοι δὲν ἀρκοῦν τόμοι ὁλόκληροι. Συλλήβδην εἰς τὰ πλαίσια τῆς Εὐρωπαϊκῆς συνυπάρξεως οἱ «Εὐρωπαῖοι» ἁρμόδιοι, μὴ ἐλέγχοντας, ὡς ὤφειλαν, τοὺς ἐκπροσώπους τῆς χώρας μας, ἔφεραν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ εἰς φτώχεια παρόμοια τῆς Κατοχῆς τοῦ Β΄ παγκοσμίου πολέμου! Ἐξαναγκάζονται οἱ Συνέλληνες τῶν χρόνων μας νὰ πληρώσουν τέτοια «χρέη», ποὺ θὰ ἀρκοῦσαν διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἑκατὸ φορές!   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου