Τρίτη 13 Μαΐου 2014

ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΧΤΥΠΑΝΕ!

ΣΟΦΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΧΤΥΠΑΝΕ ΤΙΣ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ...ΜΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΔΕΙΝΑ... ΑΛΛΑ ΠΟΙΟΣ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΕΙ;
"Ἀνωμαλίας"... βαρομετρικὸ στὴν Εὐρώπη;

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας

Μπορεῖ νὰ διαχειρισθεῖ ἡ Εὐρώπη "ἀνώμαλες καταστάσεις" καὶ ἡ Ἑλλάδα σὲ τί ἐπίπεδο διαχείρισης κρίσης θὰ βρεθεῖ μέσα στὰ πλαίσια τῆς ΕΕ;
Εὐρωεκλογὲς 2014 = Δημοψήφισμα γιὰ τὴν Εὐρώπη;
Ἡ μεταπολεμικὴ Εὐρώπη τοῦ Β' ΠΠ τί ἔφερε;
--"Βλέπω ἕνα μαῦρο σύννεφο νὰ ξεκινάει ἀπὸ τὴν Εὐρώπη καὶ νὰ ἔρχεται σιγὰ- σιγὰ πρὸς τὴν Ἑλλάδα" (Ὅσιος Γεώργιος Καρσλίδης ὁ Ὁμολογητὴς (1901- 1959) Σίψα- Δράμα).
---"Αὐτὸ ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὴν Εὐρώπη θὰ μᾶς μαυρίσει τὶς ψυχές" (Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος ( 1884- 1980) Λογγοβάρδα – Πάρος). Καὶ ἐγένετο σκότος… Τὸ μαῦρο σύννεφο ἦρθε καὶ ἔφερε καταιγίδα... καὶ τί μπόρα;
--"Μετὰ τὴν μπόρα τὴν δαιμονικὴ ἔρχεται λιακάδα Θεϊκὴ " (Γέροντας Παίσιος)
Αὐτοὶ οἱ ταπεινοὶ πατέρες κάτι προσπάθησαν νὰ μᾶς ποῦν. Ἄραγε ἐμεῖς μέχρι σήμερα τί καταλάβαμε; Καὶ ὅμως σύντομα θὰ τὸ καταλάβουμε ὅταν θὰ δοῦμε πὼς θὰ διαχειρισθεῖ ἡ ΕΕ μία πιθανὴ κατάσταση ἐμπλοκῆς καὶ κρίσης μεταξὺ Ἑλλάδος – Τουρκίας. Κάποια σημάδια ἤδη φαίνονται ἀπὸ τώρα.


Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Τουρκίας σὲ....
ἐπίσκεψή του στὴν Κεσάνη/Kesan τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2013 τόνισε «Γιὰ μας, ἡ Θράκη ἔχει ἰδιαίτερη σημασία καὶ ἔννοια. Ἡ Θράκη ταυτόχρονα εἶναι Θεσσαλονίκη, ταυτόχρονα εἶναι Κομοτηνή, ταυτόχρονα εἶναι Ξάνθη" .

Στὶς 21.2.2014 καὶ 12.3.2014 ἀκολούθησε ἐρώτηση καὶ γραπτὴ ἐπερώτηση [Question for written answer to the Commission Rule 117 Laurence J.A.J. Stassen (NI)] στὸ Εὐρωπαϊκὸ κοινοβούλιο γιὰ τὸ τί θέση παίρνει ἡ Ε.Ε. ὅσον ἀφορᾶ τὶς δηλώσεις αὐτὲς καὶ τί θέση παίρνει σὲ τέτοιες ἔμμεσες ἀπειλὲς σὲ χῶρες μέλη. Ἡ ἀπάντηση ἦταν ἡ παρακάτω, διὰ στόματος Stefan Fule, μὲ ἀκριβῆ λόγια πῶς:
"The Commission is not in position to comment on every statement made by members of the Turkish Government as reported by the media. Turkey needs to commit itself unequivocally to good neighborly relations and to the peaceful settlement of disputes in accordance with the United Nations Charter, having recourse, if necessary, to the International Court of Justice.'"
Μὲ λίγα λόγια … "Ποῦ τὸν εἴδατε τὸν Παναγή";
Γνωρίζουν πολὺ καλὰ "εἰς τὰς Εὐρωπας" ὅτι μὲ τὶς σημερινὲς γεωπολιτικὲς ἀνατροπὲς στὴν Οὐκρανία ἡ Τουρκία εἶναι σημαντικότατο ἀνάχωμα στὴν στρατιωτικὴ μηχανὴ τῆς Ρωσίας. Ἄρα τὴν ἔχουν ἀνάγκη.
Ὁπότε ἂν τυχὸν σήμερα πεῖ ὁ Ἐρντογᾶν "ἡ Θράκη ταυτόχρονα εἶναι Ἀθήνα"... σχῆμα λόγου φυσικὰ… ἡ ἀπάντηση τῶν Εὐρωπαίων πιθανῶς νὰ εἶναι ἡ ἴδια καὶ νὰ δηλώνουν ἀναρμόδιοι πάλι νὰ λύνουν τέτοιου εἴδους "φραστικὰ" προβλήματα!
Σήμερα ἡ Εὐρώπη Λισσαβώνας καὶ τοῦ Μάαστριχτ πρέπει νὰ διαχειρισθεῖ ἕνα τεράστιο εὖρος γεωπολιτικῶν "ἀνωμαλιών" στὰ Ἀνατολικὰ σύνορά της ποὺ ξεκινᾶνε σχεδὸν ἀπὸ τὶς Βαλτικὲς χῶρες καὶ φτάνουν στὴν Μεσόγειο ( Ἑλλάδα- Κύπρο).
Καὶ ἂν σκεφτεῖ κανεὶς ὅτι πρέπει νὰ ἰσορροπήσει γρήγορα ἀνάμεσά σε προτεραιότητες συμφερόντων Ἀμερικῆς -Ρωσίας ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἐνεργειακὸ καὶ οἰκονομικὸ μέλλον της, τότε μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε ἂν τὰ δικά μας τωρινὰ προβλήματα καὶ ὅσα ἀνακύψουν μὲ τοὺς ἐξ ἀνατολῶν γείτονες, πόσο τὴν ἐνδιαφέρουν ἄμεσα .
Ὁ μακροπρόθεσμος σχεδιασμὸς ἀπάντλησης καὶ μεταφορᾶς ΦΣ ἀερίου ἀπὸ τὴν περιοχή μας στὴν Εὐρώπη παραμένει ὅμως ἐξέχουσα στρατηγικὴ ἐπιλογὴ της ἒφ ὅσον λυθεῖ τὸ πρόβλημα ποὺ λέγεται Τουρκία.
Πῶς μποροῦμε ὅμως σήμερα νὰ μιλᾶμε γιὰ Εὐρώπη ἀνάπτυξης, προόδου καὶ κοινωνικῆς εὐημερίας ὅταν ἔχουν ἤδη βγεῖ καὶ παραταχθεῖ στὰ συνορά της καὶ σὲ μέγιστο ἐπίπεδο ἑτοιμότητας τὰ πλέον σύγχρονα συμβατικὰ καὶ πυρηνικὰ ὅπλα;
Αὐτὸ συμβαίνει γιὰ πρώτη φορὰ στὴν νεώτερη ἱστορία ποὺ ἔχει σχέση μὲ πυρηνικὸ ὁπλοστάσιο, μὲ συνέπεια ἡ ἀντίστοιχη κρίση τοῦ Κόλπου τῶν χοίρων στὴν Κούβα νὰ μοιάζει μὲ νουβέλα.
Καὶ γιατί βγῆκαν τέτοια ὅπλα; Δυστυχῶς γιὰ νὰ χρησιμοποιηθοῦν στὰ δύσκολα. Ἦρθε λοιπὸν ἡ ὥρα ποὺ ἡ Εὐρώπη καὶ μάλιστα οἱ δυνατὲς οἰκονομίες της στὴν Κ. Εὐρώπη νὰ μετρήσουν τὰ κουκιά τους;
- Ευρώ ἔχουμε, χρυσάφι ἔχουμε ,φαγητὸ δὲν ἔχουμε, ἂν Θεὸς φυλάξει γίνει τῆς παγκόσμιας ἀνωμαλίας.
- Ἂν στριμώξουμε μὲ περαιτέρω ἀμερικάνικου τύπου ἔμπνευσης τοὺς Ρώσους , τέρμα οἱ ζεστοὶ χειμῶνες, τὸ στάρι καὶ ἡ παραγωγὴ Μercedes κ.α.
- Τὸ ἐλαιόλαδο καὶ τὸ φυσικὸ ἀέριό το ἔχει ἡ Μεσόγειος καὶ ἤδη ἀργήσαμε νὰ τὰ συλλέξουμε μὲ τὸν συνηθισμένο τρόπο μας
- Καὶ ὄχι μόνο αὐτὰ μὲ τὴν καινούργια σύνθεση τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου θὰ ἔχουμε περισσότερους νὰ ἀμφισβητοῦν τὴν ὕπαρξη καὶ αὐτῆς τῆς ΕΕ.
Πολλὲς λοιπὸν οἱ διαχειριστικὲς "ἀνωμαλίες" καὶ οἱ προκλήσεις.
Μήπως παραβήκαμε τοὺς φυσικοὺς νόμους καὶ μᾶς περιλαβαίνουν οἱ "πνευματικοὶ νόμοι"; Τελικὰ ὅποιος κοιμᾶται ἀνώμαλα , ξυπνάει καὶ ἀνώμαλα. Καληνύχτα Εὐρώπη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου