Πέμπτη 4 Απριλίου 2013Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 


ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

Στιγμιότυπο από παλαιότερη επίσκεψη του Μητροπολίτου Βεροίας στο Φανάρι 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς Τετάρτης, 3ης Ἀπριλίου, καθ’ ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων, μεθ’ ὁμίλου Κληρικῶν ἐκ τῆς κατ’ αὐτόν Ἐπαρχίας, καθώς καί ὅμιλος μαθητῶν ἐκ τοῦ Λυκείου Ἀφάντου Ρόδου, πρός οὕς ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης. Ακόμη....

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν αὐτοῦ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμβρόσιον Makar, ἐξ Ἰταλίας, ἐπί κεφαλῆς 50μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ Οὐκρανίας καί Ἰταλίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Hervé Magro, Γενικόν Πρόξενον τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Hugues Barataud, συνεργάτου αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Marco Vicenzino, Πολιτικόν Ἐπιστήμονα-Δημοσιογράφον, ἐκ Λονδίνου. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδραν Μητσοτάκη, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Pascal Courdin καί τῶν τέκνων αὐτῶν, ἐκ Παρισίων. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Θεοδοσίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐξ Ἁγιᾶς Πάργας. 
* * * 
Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέψατο τόν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Βασιλειάδην, Πρόεδρον τῆς Κοινότητος Πικριδίου, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου